ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އޭދަފުށި ޒީނަތްތެރިކުރުން

ފޮޓޯ: ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އޭދަފުށި ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރައީސް ޔާމީނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް، އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި ގައުމީ ކުލަތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި. ރައީސް އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ ހާވީރުގެ ވ...

ކޯސްޓްލައިން ކިހާދޫ ކެމްޕަސް

ކޯސްޓްލައިން ކިހާދޫ ކެމްޕަސް
ދިވެހި ޒުވާނުން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަނުން ބ. ކިހާދޫގައި ގާއިމުކުރާ ކެމްޕަސް. މި ކެމްޕަހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފިނިޝިން...

ފޮޓޯ: ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް

ފޮޓޯ: ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް
28 އޯގަސްޓް 2017، އޭދަފުށި: ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގެ ދަރިވަރުން ބޭއްވި ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލުގެ ތެރެއިން. މި ފެސްޓިވަލުގައި އޭޝިޔާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަގާފަތާ...