ކުޅިވަރު

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު
ހުޅުމާލޭ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު އޭދަފުށި ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި އޮންނާނެ އެވެ. އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމ...

ކްލަބް އޭދަފުށިން ހިންގާ ގްރާސްރޫޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕަން ޑޭ ބާއްވައިފި

ކްލަބް އޭދަފުށިން ހިންގާ ގްރާސްރޫޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕަން ޑޭ ބާއްވައިފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލަބް، ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ފަރާތުން އުމުރުން 6 އަހަރާއި 12 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރާސްރޫޓް ތަމްރީނު...

ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް ކްލަބް އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ

ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް ކްލަބް އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ
އުމުރުން 6 އަހަރާއި 12 އަހަރުގެ ދެމެދުގެ ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޯޕަން ޑޭ އެއް ކުރިއަށްގެންދަން ކްލަބް އޭދަފުށިން ނިންމައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލ...

ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް އަރާވަރުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި: ޑުންގާ

ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް އަރާވަރުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި: ޑުންގާ
އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް އޭދަފުށީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު އެބަތިބި ކަމަށް އެ...

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އޭދަފުއްޓަށް

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އޭދަފުއްޓަށް
އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ، ވިމެން އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށިން ހޮވާލެވޭ އަންހެން ޓީމަކާ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެޗެއް...

ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު ހިތާދޫގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޗުމްޕު

ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު ހިތާދޫގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޗުމްޕު
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އަދި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަން ދެވަނަ ބުރުގައި ރޭ ދިވެހި ރާއްޖެ ޗައިނާއާ ވާދަކޮށް ބަލިވި ނަމަވެސް މިއަތޮޅު ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތް އުފ...