ކުޅިވަރު

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ސިންގަލްސް ޗެޕްއަންކަން އަގްޔާނަށް

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ސިންގަލްސް ޗެޕްއަންކަން އަގްޔާނަށް
ކްލަބް އޭދަފުށިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އޭދަފުށި އޯޕަން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު އަގްޔާން އަމްޖަދު ހޯދައިފި އެވެ. ފިރިހެނ...

ވިިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގަލްފް ގާލްސް އަށް

ވިިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގަލްފް ގާލްސް އަށް
އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފްރެންޑް މީ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގަލްފް ގާލްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ. އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހ...