ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ބ.ދަރަވަންދޫ، ހިޔަލީގުލްޝަން، މުހައްމަދު ޖަލީލު (މަސްހޫރު ދަރަވަންދޫ މާވަޑި މުހައްމަދު) ވަނީ 2021 އެޕުރީލް 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައެވެ. އެ މަރުހޫމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅުއްވައިގެން ނިންމެވުން އެދެމެވެ.

އާއިލާގެ ފަރާތުން؛

  • އަހުމަދު ނާފިއު  7632315
  • ހުސެން ނާއިމް  9647556
  • ހަސަން ނާޒިމް  7243534
  • އިބްރާހިމް ނާއިލް 7395722
  •  ފަރިޔާލު މުހައްމަދު 9734339
  • އައިޝަތު މުނީޒާ  7994732
  • ނަދީމާ މުހައްމަދު  7383778   

4 އެޕްރީލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.