އަތޮޅުތެރެއިން

ބ. އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބ. ހިތާދޫ އާއި ކުޑަރިކިލުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓް ހުޅުވާ ރަސްމީކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަރިކިލު ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮ...

ތިންލައްކަ ރުފިޔާ އާ އެކު ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޑިނާ ނައިޓުން އާ ރެކޯޑެއް!

ތިންލައްކަ ރުފިޔާ އާ އެކު ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޑިނާ ނައިޓުން އާ ރެކޯޑެއް!
ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ބޭނުންވާތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ސްކޫލް...