އަތޮޅުތެރެއިން

ކަމަދޫ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން އިތުރަށް ފައިސާ ނެގި މުވައްޒަފަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ކަމަދޫ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން އިތުރަށް ފައިސާ ނެގި މުވައްޒަފަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން، ބ. ކަމަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުން، އެ ރަށު ގޭބިސީތަކަށް ފޮނުވި ކަރަންޓު ބިލުގައި އިތުރަށް ފައިސާގެ އަދަދު ޖަހައި އިތުރު ކުރި އަދަދުން ވައްކަން...

ބ. އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބ. ހިތާދޫ އާއި ކުޑަރިކިލުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓް ހުޅުވާ ރަސްމީކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަރިކިލު ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮ...