އަތޮޅުތެރެއިން

ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެ...

ތުޅާދޫގައި އިތުރު ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައި ތާރު އަޅައިދޭނަން: ރައީސް

ތުޅާދޫގައި އިތުރު ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައި ތާރު އަޅައިދޭނަން: ރައީސް
ބ. ތުޅާދޫ ބިން ހިއްކައި އިތުރު ރޯހައުސް އަޅައި، ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލހު ވަދުއުވެވަޑައިގެންފ...

ހިތާދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނަން: ރައީސް

ހިތާދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނަން: ރައީސް
ބ. ހިތާދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދިނުމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، ބ...

މާޅޮހާއި އޭދަފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ

މާޅޮހާއި އޭދަފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ
ބ. އޭދަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އާ ބަނދަރާއި މާޅޮސް ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި އާ ބަނދަރެއް ތަ...

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އާ ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައ...