އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަ...

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ . ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ...

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގްރީން ފަންޑުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް...

އެލައިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް

އެލައިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ އެލައިޑުން މިއަހަރު ތައާރަފުކުރި އެޑިއުކޭޝަން އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކުރި...

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަން ލައި ދިއްލާލައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަން ލައި ދިއްލާލައިފި
ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބީއްސާލާ ކޮންމެ ރާޅަކާއެކު، ގޮނޑުދޮށް ދިއްލާލައެވެ. މިއީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް ރެދަނ...