އަތޮޅުތެރެއިން

މާޅޮހުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ވައްދައި ނިންމާލައިފި

މާޅޮހުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ވައްދައި ނިންމާލައިފި
ބ. މާޅޮހުގެ ފެނައި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތުގެދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައިހޮޅި ވަޅުލާނިމި، ކަނެކްޝަންތައް ގެތަކަށް ވައްދައި ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މާޅ...

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި
ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އިއްޔެ އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހ...

“އަލުން ބަލުން”ގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ރީސޭލް މާކެޓެއް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ހަތް ‘ނަމޫނާ’ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އިސްނަގައިގެން، އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ސޮނެވާ ނަމޫނާ ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެނ...