އަތޮޅުތެރެއިން

ކުޑަރިކިލުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެނީ، ޑޮކްޓަރަކު ނެތް!

ކުޑަރިކިލުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެނީ، ޑޮކްޓަރަކު ނެތް!
ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ރޯގާގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާއިރު، އެރަށު ހެލްތް ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ޑޮކްޓަރަކު ނެތި ހަފްތާއެއް ވެފައިވާކަމަށް ކުޑަރި...

ބ. އަތޮޅު ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަން ގަރާރެއް

ބ. އަތޮޅު ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަން ގަރާރެއް
ބ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއަށް ނުވަދެހުރި ހުރިހާ ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތަކާއި އަދި ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް، ބ. އަތޮޅު ކައުންސ...

މާލެއިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޕީސީއާރު ހެދުން މަޖުބޫރު ކޮށްފި

މާލެއިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޕީސީއާރު ހެދުން މަޖުބޫރު ކޮށްފި
މާލެ ސަރަަހައްދުގައި އަނެއްކާވެސް ހަލުވިކަމާއެކު، ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދީފައި...

ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާންމުކުރާ ގްރ...

ދަ ހޯކްސްގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި ހެދި މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި

ދަ ހޯކްސްގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި ހެދި މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި މަސް މާސް މާރުކޭޓް ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގެ އިރ...