އަތޮޅުތެރެއިން

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަނިފަރު ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅައިފި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަނިފަރު ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދޮންފަނު ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ހާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ދޮންފަނުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ ހަނިފަރު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސް އ...

ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ، މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި...

ބީއެމްއެލްއިން ގދ. ވާދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްއިން ގދ. ވާދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި
ގދ. ވާދޫގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސެލްފް ސަވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތްދޭން ފައްޓައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިން ހިދުމަތް ފު...

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަން ސާވޭ ކުރަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަން ސާވޭ ކުރަނީ
ބ.އަތޮޅުގެ ފަސްރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ސާވޭކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޑިޒައިން އެންޑް ބިޑް އުސޫލުން ސާވޭކުރަން ފެކަނަ އާ ހަވާލުކޮށް...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ފުޅިތަކެއް ނައްތާލައިފި އެވެ. ފުލުހުން...