އަތޮޅުތެރެއިން

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އާ ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައ...

ކެޔޮދޫގައި ވެލާ ފެޅުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކު 198،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކެޔޮދޫގައި ވެލާ ފެޅުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކު 198،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ކެޔޮދޫގައި ވެލާތަކެއް ފަޅައި، ކެއްކުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކު  198،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ދީފައިވާ ގެ...

ކުއްލި ހާލަތުގައި ފަރުވާދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ރޯޔަލް އައިލެންޑުން ދީފި

ކުއްލި ހާލަތުގައި ފަރުވާދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ރޯޔަލް އައިލެންޑުން ދީފި
ބ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ސީ އެސް އާރު އިނީޝިއޭޓިވް ގެ ދަށުން އިމެޖެންސީ ފަސްޓް ރެސްޕޮންސް ޕްރަރިމަރީ އެންޑް ސެކަންޑަރީ ސެޓ...

ދޮންފަނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދޮންފަނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ކުޅިވަރު ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބ. ދޮންފަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކު...