އަތޮޅުތެރެއިން

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި
ބީއެމްއެލް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި މަސްކެނޑުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރިވޮލޫޝަނަރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ޖެނެރޭޝަން އ...

ފުޅަދޫގައި އޮޔާދިޔަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުޅަދޫގައި އޮޔާދިޔަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
ބ.ފުޅަދޫ ގައި މޫދުގައި އޮޔާދިޔަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު 12:20 ހާއިރު ހިނގި އ...

ކަމަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަމަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބ. ކަމަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު، އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ. އުމުރުން...