އަތޮޅުތެރެއިން

ބީއެމްއެލް އިން ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިން ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިނ...

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ހަަތަރުވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ހަަތަރުވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ހަތަރު ވަނަ ޝިޕްމެންޓް އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަ...

ބ. ދަކަންދޫ ކުއްޔަށް ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ބ. ދަކަންދޫ ކުއްޔަށް ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި
ބ.އަތޮޅުގައި ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާ އަށް ނުދީ ހަމައެކަނި އޮތް ރަށް، ދަކަންދޫ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ބ. އަ...

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅު ތުޅާދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި...

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ކުދިން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ކުދިން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް
ބ. ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ކުދިން ކޮންމެ މަހެއްގެ އެއް ދުވަހު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ދާންޖެހޭ ގޮތަށް އެ ސްކޫލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުދަ ދުވަ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކިނބިދު އާއި ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކިނބިދު އާއި ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ބ. ކިނބިދު އާއި ނ. ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ނިންމާލައިފި އެވެ. އެ ފަންޑްގެ އެހީގައި ކިނބިދޫގައި ވަނީ ކޮމ...

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ހިމާޔ...