އަތޮޅުތެރެއިން

މާޅޮހުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ވައްދައި ނިންމާލައިފި

މާޅޮހުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ވައްދައި ނިންމާލައިފި
ބ. މާޅޮހުގެ ފެނައި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތުގެދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައިހޮޅި ވަޅުލާނިމި، ކަނެކްޝަންތައް ގެތަކަށް ވައްދައި ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މާޅ...

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި
ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އިއްޔެ އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހ...

“އަލުން ބަލުން”ގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ރީސޭލް މާކެޓެއް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ހަތް ‘ނަމޫނާ’ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އިސްނަގައިގެން، އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ސޮނެވާ ނަމޫނާ ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެނ...

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި ހެދި ހެލްތު އިމަޖެންސީ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި ހެދި ހެލްތު އިމަޖެންސީ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި
އިންޑިއާގެ އެހީގައި ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހެދި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އެންޑް ޓްރައުމާ ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގ...

ކެންދޫގައި ހަދާ ފަތާ ސަރަހައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކެންދޫގައި ހަދާ ފަތާ ސަރަހައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ކުރިއަށް ދިޔަ ފަތާ ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫ...

ބ. އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރ...

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކުރަން ބަދަހި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމި...