އަތޮޅުތެރެއިން

ފެހެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފެހެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބ. ފެހެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ތުޅަދޫން ފެހެންދު...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ފުޅިތަކެއް ނައްތާލައިފި އެވެ. ފުލުހުން...

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސާވޭތައް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސާވޭތައް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދު އާއި މި އަތޮޅު ކެންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސާވޭތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށް، އެ ދެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓ...

ރާއްޖޭގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްލައިގެން މާޅޮހުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ރާއްޖޭގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްލައިގެން މާޅޮހުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާތައް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ބ. މާޅޮހުގެ ދަތުރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ރީތ...

ކުޑަރިކިލަށް ޑޮކްޓަރު ފޮނުވީ މުޒާހަރާ ކޮށްގެނެއް ނޫން: އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ކުޑަރިކިލަށް ޑޮކްޓަރު ފޮނުވީ މުޒާހަރާ ކޮށްގެނެއް ނޫން: އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ކުޑަރިކިލުގައި ޑޮކްޓަރެއް ނެތި ގިނަދުވަސް ވާތީ އެ ރަށުސިއްހީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށް ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ އެރަށަށް ޑޮކްޓަރަކު ފޮނުވީ މުޒ...