އަތޮޅުތެރެއިން

މާޅޮހުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް

މާޅޮހުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް
ބ. މާޅޮސް ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރ...

ތުޅާދޫ ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމަގަށް ޝަހީދު ހުސައިން މުހައްމަދުގެ ނަމުން ނަން ދީފި

ތުޅާދޫ ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމަގަށް ޝަހީދު ހުސައިން މުހައްމަދުގެ ނަމުން ނަން ދީފި
ބ. ތުޅާދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ބޮޑު މަގަށް ޝަހީދު ހުސައިން މުހައްމަދުގެ ނަމުން ނަންދީފި އެވެ. ކޯޕްރަލް ޝަހީދު ހުސައިން މުހައްމަދަކީ 1988 ވަނަ އަހަރުގެ...

ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަ...

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ . ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ...

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގްރީން ފަންޑުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް...