އަތޮޅުތެރެއިން

ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ވައްކަރު

ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ވައްކަރު
ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބ. އަތޮޅުގައި މަތީފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވައްކަރު މޯލްޑިވްސްއ...

ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގޮއިދުއަށް!

ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގޮއިދުއަށް!
ދިރާގުން ދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތާ އެކު ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބ. ގޮއިދޫގައި ރަސްމީކޮށް ފަ...

ބ. އަތޮޅުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރަކުނެތި މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް!

ބ. އަތޮޅުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރަކުނެތި މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް!
ބ. އަތޮޅު  ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރަކު ނެތި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވެއްޖެ އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އ...

ކުޑަރިކިލުން ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި

ކުޑަރިކިލުން ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި
ބ. ކުޑަރިކިލުން ކޮވިޑް-19އަށް ނުވަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި އެވެ. ކުޑަރިކިލު ހެލްތު ސެންޓަރުން ބުނި ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވީ ރ...