އަތޮޅުތެރެއިން

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެެންގޮސްފި

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ބުނީ ކެ...

ދެލައްކަ ރުފިޔާ އާ އެކު ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޑިނާ ނައިޓުން އާ ރެކޯޑެއް!

ދެލައްކަ ރުފިޔާ އާ އެކު ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޑިނާ ނައިޓުން އާ ރެކޯޑެއް!
ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ބޭނުންވާތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ސްކޫލް...

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި
ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށް...

މާޅޮހުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ވައްދައި ނިންމާލައިފި

މާޅޮހުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ވައްދައި ނިންމާލައިފި
ބ. މާޅޮހުގެ ފެނައި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތުގެދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައިހޮޅި ވަޅުލާނިމި، ކަނެކްޝަންތައް ގެތަކަށް ވައްދައި ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މާޅ...

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި
ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އިއްޔެ އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހ...