އަތޮޅުތެރެއިން

“އަލުން ބަލުން”ގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ރީސޭލް މާކެޓެއް ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން އިސްނަގައިގެން، ސޮނެވާ ނަމޫނާ ޖަމިއ...

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި
ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބ. އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފޯ ޒީސަންސް ލަނޑާ ގިރާވަރުގެ މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ގުޅިގެން...

ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެ...

ތުޅާދޫގައި އިތުރު ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައި ތާރު އަޅައިދޭނަން: ރައީސް

ތުޅާދޫގައި އިތުރު ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައި ތާރު އަޅައިދޭނަން: ރައީސް
ބ. ތުޅާދޫ ބިން ހިއްކައި އިތުރު ރޯހައުސް އަޅައި، ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލހު ވަދުއުވެވަޑައިގެންފ...

ހިތާދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނަން: ރައީސް

ހިތާދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނަން: ރައީސް
ބ. ހިތާދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދިނުމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، ބ...