އަތޮޅުތެރެއިން

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގްރީން ފަންޑުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް...

އެލައިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް

އެލައިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ އެލައިޑުން މިއަހަރު ތައާރަފުކުރި އެޑިއުކޭޝަން އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކުރި...

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަން ލައި ދިއްލާލައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަން ލައި ދިއްލާލައިފި
ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބީއްސާލާ ކޮންމެ ރާޅަކާއެކު، ގޮނޑުދޮށް ދިއްލާލައެވެ. މިއީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް ރެދަނ...

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއާ ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީން މި މަސައްކަތ...

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 28 ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ހަދި...

ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބަރަހަނާ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސ...

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެެންގޮސްފި

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ބުނީ ކެ...