އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި
ގްރީން ފަންޑުން މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ބ. ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހި...

ދަރަވަންދޫ ޅެންވެރިންގެ މަދަހަ އަލްބަމެއް ޕީއެސްއެމްއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ޅެންވެރިންގެ މަދަހަ އަލްބަމެއް ޕީއެސްއެމްއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫގެ ޅެންވެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޅެންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކިޔާފައިވާ މަދަހަ އަލްބަމެއް ޕީއެސްއެމްއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ 10 މަދަހަ ކިޔާދީފ...