ކުޅިވަރު

މިއަދު ވެސް ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކެއް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް

މިއަދު ވެސް ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކެއް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް
ސެމީ ފައިނަލް ގައި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް، 6-3 އިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް “އޭދަފުށި ކަޕް 2022” ގެ ފައިނަލަށ...

ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކައްކަނީ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި

ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކައްކަނީ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް 2022 ގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައިހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-2 އިން ކައްކަނީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން...

އުރީދޫ ހިދުމަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫ ހިދުމަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު
އުރީދޫ ފުޓްބޯޅަ ފޯރީ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރު 2022 ގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ގަތަރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހަތަރު ނަސީބުވެ...

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސް ސޮނގުންނަށް، މިއަދު ވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އިއްބެ

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސް ސޮނގުންނަށް، މިއަދު ވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އިއްބެ
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި އަހަރުގެ އޭދަފުށި ކަޕް ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސް ސޮނގުން ހޯދައިފި އެވެ. ހުސް ސޮނގުން ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދީ، ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެޓީ...

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ވެލާ ސްޕޯޓްސް އާއި އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވެ، މުބާރާތުގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ވެލާ ސްޕޯޓްސް އާއި އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވެ، މުބާރާތުގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް 2020 ގައި މިއަދު ހަވީރުވެލާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކުރި މެޗް 2-2 އިން އެއްވަރު ވުމުން، މުބާރާތުގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހ...

ޅ. އަތޮޅުގެ ދެ ޓީމު ނުކުޅޭތީ، ކްލަބް އޭދަފުށި ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ޅ. އަތޮޅުގެ ދެ ޓީމު ނުކުޅޭތީ، ކްލަބް އޭދަފުށި ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް
އޮކްޓޫބަރު މަހު އޭދަފުށީގައި ހޯސްޓު ކުރަން ހަމަޖެހފަިފައިވާ ސެންޓްރަލް ލީގު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކ...

ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ބައްކުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމާ އެކު ފެހެންދޫއަށް އުފާވެރިކަން

ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ބައްކުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމާ އެކު ފެހެންދޫއަށް އުފާވެރިކަން
ބ. ފެހެންދޫ އަށް އުފަން އަހުމަދު ބައްސާމު މުހައްމަދު ނައީމް (ބައްކު) ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީ މެޗެއްގައި ކުޅެފި އެވެ. ބުރުނާއީގ...

ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ބުރަދާސް އަށް

ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ބުރަދާސް އަށް
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި “ދަ ހޯކްސް ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ރިއަލް ބްރަދާސް ހޯދައިފި އެވެ. އެފްސީ ރިއަލ...

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ބްރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ބަލިކޮށ...