ކުޅިވަރު

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އޭދަފުށީ 4 ކުޅުންތެރިން، އޮޑި އަށް ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ ޖައު

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އޭދަފުށީ 4 ކުޅުންތެރިން، އޮޑި އަށް ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ ޖައު
އެފްއޭއެމުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު އޮޑި ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފަ...

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ދައުވަތަކަށް ޕީ.އެސް.ޖީ ލެޖެންޑް ޖޭ-ޖޭ އޮކޯޗާ ރާއްޖެއަށް!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ދައުވަތަކަށް ޕީ.އެސް.ޖީ ލެޖެންޑް ޖޭ-ޖޭ އޮކޯޗާ ރާއްޖެއަށް!
ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ނައިޖީރިއާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އައިކަން، ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޖޭ-ޖޭ އޮކޯޗާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް ޖުލައިމަހު ރާއްޖ...

ގައުމީ ސާފިން ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސާޝިޕް މުއްދަތު ބީއެމްއެލް އިން އިތުރުކޮށްފި

ގައުމީ ސާފިން ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސާޝިޕް މުއްދަތު ބީއެމްއެލް އިން އިތުރުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އާ އެކު ސީނިއާ އަދި ޖޫނިއާ ޓީމުތައް ހިމެނޭހެން ގައުމީ ސާފިން ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު...

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފޯސީޒަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފޯސީޒަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް އިން ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޯސީޒަންސް ރިސޯޓުން ހޯދައިފި އެވ...

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަކަށް މެލޭޝިއާ އަށް

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަކަށް މެލޭޝިއާ އަށް
ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ޓްރޭނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިރޭ މެލޭޝިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ. ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް މެލޭޝި...

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޯ ސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ފައިނަލަށް

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޯ ސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ފައިނަލަށް
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް ފޯސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ސެމީ ފައިނަ...

ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ފެށީ މޮޅަކުން

ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ފެށީ މޮޅަކުން
ރޭ ފެށި އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ރިސޯޓްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިވައިވަލް...