ކުޅިވަރު

ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫގައި ބ...

އޭދަފުށީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ކްލަބް އޭދަފުށި ކޮލިފައިންގެ އަނެއް ބުރަށް

އޭދަފުށީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ކްލަބް އޭދަފުށި ކޮލިފައިންގެ އަނެއް ބުރަށް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކޮލިފިކޭޝަން، އޯޕަން ރައުންޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ބަލިކޮށް، ކްލަބް އޭދަފުށި މުބާރާތުގެ ސެންޓްރަ...

ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން، ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން، ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަނުގެ އޯޕަން ރައުންޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އޭދަފުއްޓާ ވާދަކުރި މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށް އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން އޭދަފުށީގެ އޯޕަން ރ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ކުއާޓާގައި އޭދަފުށި މިރޭ ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ކުއާޓާގައި އޭދަފުށި މިރޭ ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އޭދަފުށި މިރޭ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ އެވެ. މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި ތަމްސީލުކުރަނީ ޔުނައިޓެޑް ވ...