ކުޅިވަރު

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ވެލާ ސްޕޯޓްސް އާއި އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވެ، މުބާރާތުގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ވެލާ ސްޕޯޓްސް އާއި އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވެ، މުބާރާތުގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް 2020 ގައި މިއަދު ހަވީރުވެލާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކުރި މެޗް 2-2 އިން އެއްވަރު ވުމުން، މުބާރާތުގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހ...

ޅ. އަތޮޅުގެ ދެ ޓީމު ނުކުޅޭތީ، ކްލަބް އޭދަފުށި ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ޅ. އަތޮޅުގެ ދެ ޓީމު ނުކުޅޭތީ، ކްލަބް އޭދަފުށި ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް
އޮކްޓޫބަރު މަހު އޭދަފުށީގައި ހޯސްޓު ކުރަން ހަމަޖެހފަިފައިވާ ސެންޓްރަލް ލީގު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކ...

ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ބައްކުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމާ އެކު ފެހެންދޫއަށް އުފާވެރިކަން

ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ބައްކުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމާ އެކު ފެހެންދޫއަށް އުފާވެރިކަން
ބ. ފެހެންދޫ އަށް އުފަން އަހުމަދު ބައްސާމު މުހައްމަދު ނައީމް (ބައްކު) ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީ މެޗެއްގައި ކުޅެފި އެވެ. ބުރުނާއީގ...

ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ބުރަދާސް އަށް

ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ބުރަދާސް އަށް
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި “ދަ ހޯކްސް ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ރިއަލް ބްރަދާސް ހޯދައިފި އެވެ. އެފްސީ ރިއަލ...

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ބްރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ބަލިކޮށ...

އޭދަފުށީގެ ނިޝާމް އާއި ފެހެންދޫގެ ބައްކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި

އޭދަފުށީގެ ނިޝާމް އާއި ފެހެންދޫގެ ބައްކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި
މި މަހު ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަށް ނެގި ގައުމީ ސީނިއާ ޓީމުގައި ބ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދެކުޅުންތެރިން ހިމެނިއްޖެ އެވެ. 23 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ޖާގަ ހޯދި ބ....

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި
ކްލަބް އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް، އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ގައ...

ޕެނަލްޓީގައި ހިންނަވަރު އަތުން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި ކަޓައިފި

ޕެނަލްޓީގައި ހިންނަވަރު އަތުން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި ކަޓައިފި
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7-6 އިން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި މުބާރާ...