ކުޅިވަރު

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެހެންދޫ އަތުން އޭދަފުއްޓަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެހެންދޫ އަތުން އޭދަފުއްޓަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ބ. އަތޮޅު ބުރު ރޭ ފެށިއިރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެހެންދޫއާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށި ކުޅުނު މެޗު 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެ...

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ
ކްލަބް އޭދަފުށިން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޯޗުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ކްލަބް އޭދަފުށީން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގަ...

ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕްއަކީ އެ ބޭންކްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެ...

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން ނިންމާލައިފި

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން ނިންމާލައިފި
ރާއްޖޭގެ ދުވުމުގެ މައިދާން ކުލަގަދަ ކޮށްލާ މަޖާ މާހައުލެއް ގެނުވައިދިން އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އްޕްގްރޭޑްކޮށް އާ ކަންތައްތަކާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވުންތެ...

ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި
ކްލަބް އޭދަފުށިން އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލްގައި، ވެސްޓް ވިންގްސް ޓީމ...

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް ފަށައިފި

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކްލަބް އޭދަފުށިން ބާއްވާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު މ...