ކުޅިވަރު

ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫގައި ބ...

އޭދަފުށީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ކްލަބް އޭދަފުށި ކޮލިފައިންގެ އަނެއް ބުރަށް

އޭދަފުށީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ކްލަބް އޭދަފުށި ކޮލިފައިންގެ އަނެއް ބުރަށް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކޮލިފިކޭޝަން، އޯޕަން ރައުންޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ބަލިކޮށް، ކްލަބް އޭދަފުށި މުބާރާތުގެ ސެންޓްރަ...