ކުޅިވަރު

ފައިގަތަޅާ ފޯރި: ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ބީއޭއީސީ އާއި ބީއެމްއެލް

ފައިގަތަޅާ ފޯރި: ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ބީއޭއީސީ އާއި ބީއެމްއެލް
ބ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން “އިންޓަރ އޮފީސް ފައިގަތަޅާ ފޯރި”ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި، ފައިގަތަޅާ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރ...

ޕެނަލްޓީގައި އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ގާފަރު ހޯދައިފި

ޕެނަލްޓީގައި އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ގާފަރު ހޯދައިފި
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ ޒޯން ތިނެއްގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ބ. އޭދަފުއްޓާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެ ކ. ގާފަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. އޭދަފުއްޓާއި ގާ...

ޒޯން ފައިނަލުގައި އޭދަފުއްޓާއި، ވަރުގަދަ ގާފަރުގެ ކުރިމަތިލުން މިރޭ

ޒޯން ފައިނަލުގައި އޭދަފުއްޓާއި، ވަރުގަދަ ގާފަރުގެ ކުރިމަތިލުން މިރޭ
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ ޒޯން ތިނެއްގެ ފައިނަލުގައި ބ. އޭދަފުށިން މިރޭ ކ. ގާފަރާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ އެވެ. އޭދަފުއްޓާއި ގާފަރު ޒޯން ލީގު ބުރުގައި ކުޅުނު މެޗުން...

ރިވައިވަލްސް އިން ރިސޯޓްތަކުގެ މެދުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރިވައިވަލްސް އިން ރިސޯޓްތަކުގެ މެދުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް، ބެޑްމިންޓަންގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ ރިވައިވަލްސް ސްޕޯޓްސް އިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އޭދަފުށީގައި ބެޑްމިންޓަނ...

ޝަމްހާ، ބެޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރ ޓްރޭނިން އަށް ޕާކިސްތާނަށް

ޝަމްހާ، ބެޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރ ޓްރޭނިން އަށް ޕާކިސްތާނަށް
ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާ ރީޖަނަލް އަމްޕަޔާސް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމުން، އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު އައިޝަތު ޝަމްހާ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއ...