ކުޅިވަރު

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ
ކްލަބް އޭދަފުށިން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޯޗުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ކްލަބް އޭދަފުށީން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގަ...

ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕްއަކީ އެ ބޭންކްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެ...

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން ނިންމާލައިފި

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން ނިންމާލައިފި
ރާއްޖޭގެ ދުވުމުގެ މައިދާން ކުލަގަދަ ކޮށްލާ މަޖާ މާހައުލެއް ގެނުވައިދިން އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އްޕްގްރޭޑްކޮށް އާ ކަންތައްތަކާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވުންތެ...

ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި
ކްލަބް އޭދަފުށިން އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލްގައި، ވެސްޓް ވިންގްސް ޓީމ...

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް ފަށައިފި

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކްލަބް އޭދަފުށިން ބާއްވާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު މ...

މިއަދު ވެސް ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކެއް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް

މިއަދު ވެސް ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކެއް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް
ސެމީ ފައިނަލް ގައި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް، 6-3 އިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް “އޭދަފުށި ކަޕް 2022” ގެ ފައިނަލަށ...

ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކައްކަނީ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި

ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކައްކަނީ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް 2022 ގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައިހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-2 އިން ކައްކަނީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން...

އުރީދޫ ހިދުމަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫ ހިދުމަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު
އުރީދޫ ފުޓްބޯޅަ ފޯރީ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރު 2022 ގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ގަތަރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހަތަރު ނަސީބުވެ...

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސް ސޮނގުންނަށް، މިއަދު ވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އިއްބެ

އޭދަފުށި ކަޕް 2022: ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސް ސޮނގުންނަށް، މިއަދު ވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އިއްބެ
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި އަހަރުގެ އޭދަފުށި ކަޕް ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސް ސޮނގުން ހޯދައިފި އެވެ. ހުސް ސޮނގުން ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދީ، ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެޓީ...