ކުޅިވަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ އެންމެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައ...

ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން ބާއްވައި އެމްއޭޕީޑީ އަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން ބާއްވައި އެމްއޭޕީޑީ އަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ “ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން” ގެ މިއަހަރުގެ ދުވުން  ނިންމ...

ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުރީދޫ އެޕްގައި ގޯލްޖަހައިގެން އުރީދޫން ހިލޭ ޑާޓާ ލިބޭ ގޭމެއް

ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުރީދޫ އެޕްގައި ގޯލްޖަހައިގެން އުރީދޫން ހިލޭ ޑާޓާ ލިބޭ ގޭމެއް
ސާޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ޖޯޝާއި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮޮތުން، މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން، ގޯލް ޖަހައިގ...

ގޮއިދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފެނަކަ އަށް

ގޮއިދޫ  ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފެނަކަ އަށް
ބ. ގޮއިދޫގައި ބޭއްވި އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިނ...