ކުޅިވަރު

އުރީދޫ ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތަށް ރަޖިސްޓްރީވުން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫ ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތަށް ރަޖިސްޓްރީވުން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި
އުރީދޫ އިން މި ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އުރީދޫ ބޮކީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގު...

އުރީދޫން ތަފާތު އަދި މަޖާ ބަމްޕަރ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް، ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން  ތަފާތު އަދި މަޖާ ބަމްޕަރ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް، ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އުރީދޫ ބޯކީ ބޮޅާ މުބާރާތް މިއަދު އިއުލާން ކޮށް ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހ...