ކުޅިވަރު

ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު ހިތާދޫގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޗުމްޕު

ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު ހިތާދޫގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޗުމްޕު
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އަދި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަން ދެވަނަ ބުރުގައި ރޭ ދިވެހި ރާއްޖެ ޗައިނާއާ ވާދަކޮށް ބަލިވި ނަމަވެސް މިއަތޮޅު ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތް އުފ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
އޭދަފުށީގައި އިއްޔެ ހަވީރު ނިމުނު އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި އެވެ. އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ވ...

ވާދަވެރި ފައިނަލަށް ވެލާ އާއީ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ނުކުންނަނީ

ވާދަވެރި ފައިނަލަށް ވެލާ އާއީ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ނުކުންނަނީ
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލަބް އޭދަފުށިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ހަވ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސް ސޮނގުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސް ސޮނގުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މިއަދު ހުސް ސޮނގުން 8-7 އިން ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފަ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް
އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު 10-1 އިން އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް...