ކުޅިވަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާ ދުވާފަރު މިރޭ ވާދަކުރީ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާ ދުވާފަރު މިރޭ ވާދަކުރީ
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާ ދުވާފަރު މިރޭ ވާދަކުރާނެ އެވެ. ދުވާފަރު ޒޯން ޗެމްޕިއަ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޔުނައިޓެޑް ވީ އިން އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޔުނައިޓެޑް ވީ އިން އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓަށް
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ބ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށިން މިރޭ ތުޅާދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އޭދަފުށީގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔ...