ކުޅިވަރު

ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދަން އޭދަފުށި، ފެހެންދޫ އަދި ތުޅާދޫ މިރޭ ނުކުންނަނީ

ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދަން އޭދަފުށި، ފެހެންދޫ އަދި ތުޅާދޫ މިރޭ ނުކުންނަނީ
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ބ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފަހު މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެ އެވެ. މިރޭ ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ފަހު އަތޮޅު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާ ދެ ޓީމު ކަށަވަރުވާނެ...

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެހެންދޫ އަތުން އޭދަފުއްޓަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެހެންދޫ އަތުން އޭދަފުއްޓަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ބ. އަތޮޅު ބުރު ރޭ ފެށިއިރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެހެންދޫއާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށި ކުޅުނު މެޗު 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެ...