ކުޅިވަރު

ފައިނަލުގެ ޖާގައަކަށް އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ޗެލްސީ މިއަދު ނުކުންނަނީ

ފައިނަލުގެ ޖާގައަކަށް އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ޗެލްސީ މިއަދު ނުކުންނަނީ
ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކްލަބް އޭދަފުށި ނުކުންނާނެ އެވެ. މި ދެޓީމު ވާދަކުރާ މ...

ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅެން ނިންމައިފި

ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅެން ނިންމައިފި
އެމްޓީސީސީ ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅޭގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ގްރޫ...

ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނައިފަރު ޗެލްސީ އަތުން ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިވެއްޖެ

ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނައިފަރު ޗެލްސީ އަތުން ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިވެއްޖެ
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީއާ ވާދަކޮށް ކްލަބް އޭދަފުށި 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މިއަދުގެ މެޗަކީ ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ އަށ...

ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިއަދު

ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިއަދު
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު...

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އަޕްގްރޭޑްކޮށް، “އުރީދޫ ފަން ރަން” އިއުލާނުކޮށްފި

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އަޕްގްރޭޑްކޮށް،
ރާއްޖޭގެ ދުވުމުގެ މައިދާން ކުލަގަދަ ކޮށްލާ މަޖާ މާހައުލެއް ގެނުވައިދިން އުރީދޫ ކަލަ ރަން އްޕްގްރޭޑްކޮށް އައު ކަންތައްތަކާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އަންނަ...

އުރީދޫ ގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ގްރޭޓާ މާލެއަށް ފުޅާކޮށް، 5ޖީ މޮބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް 2 ގުނަ ޑޭޓާ!

އުރީދޫ ގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ގްރޭޓާ މާލެއަށް ފުޅާކޮށް، 5ޖީ މޮބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް 2 ގުނަ ޑޭޓާ!
އުރީދޫ ގެ ތަސައްވުރާ އެއްގޮތުގެމަތިން، ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް...