ކުޅިވަރު

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަފްރޯ އިން ދިފާއުކޮށްފި

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަފްރޯ އިން ދިފާއުކޮށްފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަފްރޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. އަފްރޯ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލު...

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕް: ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑް ވީ، ސީސީ، މުރިނގު އަދި އަފްރޯ

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕް: ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑް ވީ، ސީސީ، މުރިނގު އަދި އަފްރޯ
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އުރީދޫ އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފޯރިގަދަ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑ...

އޭދަފުއްޓަށް ތަރުހީބުދޭން ދަނޑަށް ދާން ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އޭދަފުއްޓަށް ތަރުހީބުދޭން ދަނޑަށް ދާން ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ތ. ތިމަރަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ތަރުހީބުދޭން ރަށު ރައްޔިތުން ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ޓާފް...

ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ބަލަކް މިއަދު އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމަށް

ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ބަލަކް މިއަދު އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމަށް
ފުޓްބޯޅައިގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މައިކަލް ބަލަކް މިއަދު އޭދަފުށީގައި އޮންނަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓްރެއިނިން ސެޝަނެއް...