ކުޅިވަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޔުނައިޓެޑް ވީ އިން އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޔުނައިޓެޑް ވީ އިން އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓަށް
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ބ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށިން މިރޭ ތުޅާދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އޭދަފުށީގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔ...

އޭދަފުށީ 4 ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫން ޒިގްޒެގް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އޭދަފުށީ 4 ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫން ޒިގްޒެގް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ބ. އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި 8 ވަނަ ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ދިރާގާއި އުރ...

ޓެކާސް ކަޕް: ފައިނަލް މާދަމާ ރޭ، އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ދަރަވަންދޫ

ޓެކާސް ކަޕް: ފައިނަލް މާދަމާ ރޭ، އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ދަރަވަންދޫ
ބ. ދަރަވަންދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޓެކާސް މައިލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ފައިނަލުގައި އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ދަރަވަންދޫ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ދ...

ޓެކާސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އޭދަފުށި މެޗުން ބ. އަތޮޅުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ

ޓެކާސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އޭދަފުށި މެޗުން ބ. އަތޮޅުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ޓެކާސް މައިލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބ. އަތޮޅުގެ މެޗުތައް މިރޭ ދަރަވަންދޫގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމު...

ކައިޓް ބޯޑިން މުބާރާތުން ހަންޓޭ އަށް ރިހި މެޑަލް، މަމްނޫނަށް ލޯ މެޑަލް!

ކައިޓް ބޯޑިން މުބާރާތުން ހަންޓޭ އަށް ރިހި މެޑަލް، މަމްނޫނަށް ލޯ މެޑަލް!
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ކައިޓް ބޯޑިންގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ބ. ގޮއިދުއަށް އުފަން ޒުވާން ކައިޓް ސާފާ ހަސަން މާހިރު (ހަންޓޭ) ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު، ހަމަ އެރަށު މަމްނ...