ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އުރީދޫ އިން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އުރީދޫ އިން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
“އުރީދޫ ނޭޝަން – ގޭމާސް ލޭންޑް”ގެ ނަމުގައި އުރީދޫއިން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މި ގޭމިން ފެސްޓިވަލަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭ...

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އިނާމުތަކެއް

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އިނާމުތަކެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ....

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް “ރީފް ރައިޑާސް” އަށް

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ޓީމް “ރީފް ރައިޑާސް” ހޮވިއްޖެ އެވެ. އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ފުވައްމުލައް އެޑިޝަންގައި 11 ޓީމު ވާދަކުރި އި...

އުރީދޫ މަސްރޭސްގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ބުޅިކެނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފި

އުރީދޫ މަސްރޭސްގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ބުޅިކެނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފި
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 21 ޓީމެއްގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ވާދަވެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ވ...

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފާތަކެއް!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފާތަކެއް!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދިވެހިން ހިނިތުންކުރުވުމުގައި ހޭދަކުރި 18 އަހަރުގެ އުފާވެރިކަން، ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް، 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ހާއް...

ބީއެމްއެލް އިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަލަށް ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހޯމް ޕަރޗޭސް ލޯން އަދި ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަ...

މިިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް: ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އުރީދޫން ދެ މީހުންނަށް ބާލީ ދަތުރެއް ދެނީ

މިިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް: ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އުރީދޫން ދެ މީހުންނަށް ބާލީ ދަތުރެއް ދެނީ
މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލު ގެ ޕަރޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކާނިވަލުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ލަކީ ޑްރޯގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގަ...

މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ!

މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ!
ދިވެހި ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ތަކެތި، މާހި މަހީ ބުކްސް، ޕެޕާ ޑޮޓްސް، ކައިޝީ އަދި ލުއިކާނާ ފަދަ ބްރޭންޑްތަކުން ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ “މޫލީ މިނިވަން ސޭލް” ފަށައިފިއެވެ. މި ސޭލްގ...