ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ޓީމްތަކާއެކު ކުއްޖަކަށް ދަނޑަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު

ބީއެމްއެލް އިން ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ޓީމްތަކާއެކު ކުއްޖަކަށް ދަނޑަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެފާ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅޭ ޓީމުތަކާއެކު މެޗު ފަށަން ދަނޑަށް އަރާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބ...

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް، ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް، ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބި، މިދިޔަ އަހަރަކީ އެ ބޭންކުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނު އަހަރަށް ވެއްޖެ އ...

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް!

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް!
އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ގެ ޕާޓްނަރޝިޕާއެކު، އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ. މަ...

ބީއެމްއެލްއިން ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލްއިން ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
މަނީ ޓްރާންސްފަރ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ހިމެނޭހެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިން ބްލޮކްކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މާރޗަންޓުން އަންބްލޮކްކޮށް މުއާމަލާތްކުރެވޭގޮތް މި...