ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި އުރީދޫގެ އެމް ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި އުރީދޫގެ އެމް ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
އުރީދޫ އާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ސްޓޯރު ޗެއިން އެސްޓީއޯ އާ ޕާޓްނާވެ، އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް އިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނީ، ރައްކާތ...

އުރީދޫ އިން ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން 100ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް!

އުރީދޫ އިން ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން 100ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް!
ފިޠުރު ޢީދަކީ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން އަދި ގާތްތިމާގެ މީހުނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް އުފާފާޅުކުރާ ދުވަސްވަރެއް ކަމާއެކު މިއަހަރު ގެ ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސ...

މޫލީ އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މޫލީ މާކެޓް ތައާރަފްކޮށްފި

މޫލީ އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މޫލީ މާކެޓް ތައާރަފްކޮށްފި
އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީ އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މޫލީ މާކެޓް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މޫލީ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިމެނޭ މި އާ ކެޓަގަރީ – މޫލީ މާކެޓް ގެ ސަބަބުން ފަސޭހަކަ...

އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން، އަނބުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން، އަނބުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އެ...

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން މޫލީއިން މާންދޫ މަސްދަޅު ހިމެނޭ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް ޑެލިވަރީ މުޅިން ހިލޭ

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން މޫލީއިން މާންދޫ މަސްދަޅު ހިމެނޭ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް ޑެލިވަރީ މުޅިން ހިލޭ
މޫލީ އާއި ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ގުޅިގެން މަންދޫ މަސްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ބަންޑަލްޑް ހަދިޔާ ޕެކްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މޫލީ ޕްލެޓްފޯމުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމ...

އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާއްސަ ހަދިޔާ

އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާއްސަ ހަދިޔާ
އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް، ޕްރީޕެއިޑް އަދި ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާތަކާއި އޮފާތަކާއެކު މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފަށައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ބޭއްވި ހ...