ވިޔަފާރި

ބައިނަލް އަގްވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ރާއްޖެ އަށް ގުޅާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބައިނަލް އަގްވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ރާއްޖެ އަށް ގުޅާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ރާއްޖެއާ ގުޅާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިއަދު ޕީސް ކޭބަލް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށްއަށް އެއްގަން ކޮށް، އެރަށުގައި ގާ...

ލުއި ލޯނާއި ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން 50،000 ރުފިޔާ

ލުއި ލޯނާއި ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން 50،000 ރުފިޔާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ލުއި ލޯނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް 50،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރ...

ދޯހާ މެރެތަންއަށް ފޮނުވާ ދެ ކަސްޓަމަރުން އުރީދޫއިން ހޮވައިފި

ދޯހާ މެރެތަންއަށް ފޮނުވާ ދެ ކަސްޓަމަރުން އުރީދޫއިން ހޮވައިފި
އުރީދޫގެ ދޯހާ މެރެތަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތާއެކު ގަތަރަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫއިން ބުނ...

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއް. މެރެތަން ދުވެލަން ދޯހާއަށް!

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއް. މެރެތަން ދުވެލަން ދޯހާއަށް!
ދޯހާ މެރެތަންގައި ދުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެ މީހަކަށް ލިބޭ ލަކީޑްރޯ އެއް އުރީދޫން ފަށައިފި އެވެ. ދޯހާ މެރެތަން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 16 ގައި ގަތަރުގަ އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި ލަކީޑް...