ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް!
ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ގިނަ ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ޖެނުއަރީމަހު ހުޅުވާލެވޭ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުތަކަށެވެ. އެގޮތުން މަތީތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ދަރިވަރ...

ބީއެމްއެލް އިން ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 367 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބީއެމްއެލް އިން ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 367 މިލިއަން ރުފިޔާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 367 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމަށްފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 367 މިލި...

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކާ ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކާ ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) މެދުވެރިކޮށް އުފައްދައިފައިވާ ޑިޖިޓަލް ކެއާ އެސިސްޓެންޓް “އެވީ” އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިވެހި...

ބީއެމްއެލްއިން ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބީއެމްއެލްއިން ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކިޑްސް ސޭވާ އެކައުންޓް ހުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހު 16 ދުވ...

ބީއެމްއެލްގެ ހެކަތަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިއުލާންކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ހެކަތަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިއުލާންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރޭ ހޮޓެލް ޖެން ގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާއެއްގައި ބީއެމްއެލް ހެކަތަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް ހެކަތަން ކ...