ވިޔަފާރި

މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކުގެ ތަކެތި ލިބޭ “ޑިވައިސް ފްލޭޝް ސޭލް” މޫލީން ފަށައިފި

މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކުގެ ތަކެތި ލިބޭ
އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭ މޫލީ ޕްލެޓްފޯމް އިން “ޑިވައިސް ފްލޭޝް ސޭލް” ގެ ނަމުގައި ޙާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މަގްބޫލް ބް...

އުރީދޫގެ އާ ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރެއް ހުޅުމާލޭ ރެޑްވޭވް މޯލްގައި ހުޅުވައިފި

އުރީދޫގެ އާ ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރެއް ހުޅުމާލޭ ރެޑްވޭވް މޯލްގައި ހުޅުވައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުމާލެ، ރެޑްވޭވް މޯލްގައި އުރީދޫ ގެ ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި ރެޑްވޭވް މޯލްއާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސްޓ...

“އުރީދޫ ނޭޝަން – ގޭމާޒް ލޭންޑު” ފެސްޓިވަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް ކަމަށްވާ އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑުގައި ކުރިއަށް ދާ މުބާރާތްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ގޭމިނ...

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އުރީދޫ އިން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އުރީދޫ އިން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
“އުރީދޫ ނޭޝަން – ގޭމާސް ލޭންޑް”ގެ ނަމުގައި އުރީދޫއިން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މި ގޭމިން ފެސްޓިވަލަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭ...

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އިނާމުތަކެއް

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އިނާމުތަކެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ....

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް “ރީފް ރައިޑާސް” އަށް

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ޓީމް “ރީފް ރައިޑާސް” ހޮވިއްޖެ އެވެ. އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ފުވައްމުލައް އެޑިޝަންގައި 11 ޓީމު ވާދަކުރި އި...