ވިޔަފާރި

އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން، އަނބުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން، އަނބުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އެ...

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން މޫލީއިން މާންދޫ މަސްދަޅު ހިމެނޭ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް ޑެލިވަރީ މުޅިން ހިލޭ

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން މޫލީއިން މާންދޫ މަސްދަޅު ހިމެނޭ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް ޑެލިވަރީ މުޅިން ހިލޭ
މޫލީ އާއި ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ގުޅިގެން މަންދޫ މަސްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ބަންޑަލްޑް ހަދިޔާ ޕެކްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މޫލީ ޕްލެޓްފޯމުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމ...

އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާއްސަ ހަދިޔާ

އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާއްސަ ހަދިޔާ
އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް، ޕްރީޕެއިޑް އަދި ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާތަކާއި އޮފާތަކާއެކު މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފަށައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ބޭއްވި ހ...

އުރީދޫއިން ވިޔަފާރިތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދެނީ

އުރީދޫއިން ވިޔަފާރިތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދެނީ
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއި ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މައިކްރޮސޮފްޓާއެކު ޕާޓްނަޝިޕްއެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިނ...

ސްޓެމް އެޑިއުކޭޝަން ކުރިއަރުވަން އުރީދޫ އިން “އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއާ” ބާއްވަނީ

ސްޓެމް އެޑިއުކޭޝަން ކުރިއަރުވަން އުރީދޫ އިން
ސްޓެމް މާއްދާތަކަށް ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް، އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއާއެއް ބާއްވަން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިނ...