ވިޔަފާރި

އުރީދޫން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ

އުރީދޫން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ
ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމަކުން ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ...

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާ އެކު އުރީދޫ ޕަބްޖީ މުބާރާތް އިއުލާންކޮށްފި

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާ އެކު އުރީދޫ ޕަބްޖީ މުބާރާތް އިއުލާންކޮށްފި
އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕްރައިޒް ޕޫލަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްޖީ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އުރީދޫ ނޭޝަން ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި މަހުގެ 21 އަދި 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަ...

މޯލްޑިވިއަން އިން ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދަރަވަންދުއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދަރަވަންދުއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި
ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންއިން ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފައި އޮތުމަށް ފަހު އިއްޔެ އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނީ އިއްޔެއިން...

އޮންލައިން ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ‘ކިލް ސްވިޗް’ ތައާރަފްކޮށްފި

އޮންލައިން ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން 'ކިލް ސްވިޗް' ތައާރަފްކޮށްފި
ކަސްޓަމަރުން ސްކޭމް އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އ...