ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އާ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އާ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހުޅުވައިފި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އައު އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.  ވިނަރެސް ޓަވަރ 8 ގައި ގާއިމްކުރި މި އޭޓީއެމް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ފަސޭ...

މާސްޓަރކާޑް ބޭނުންކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކެއް

މާސްޓަރކާޑް ބޭނުންކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކެއް
ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ މަގުބޫލު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި މާސްޓަރކާޑާއެކު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގުޅި، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރ...

އުރީދޫގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުރީދޫގެ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއް...

އުރީދޫ ކަލަންޑަރުގައި މިފަހަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ދުވާ ގޭމެއް!

އުރީދޫ ކަލަންޑަރުގައި މިފަހަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ދުވާ ގޭމެއް!
އޫރީދޫން އަންނަ އަހަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހުކޮށް ކޮށްދެއްވީ އިއްޔެ އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާސްގައި ބޭއްވި...