ވިޔަފާރި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފާތަކެއް!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފާތަކެއް!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދިވެހިން ހިނިތުންކުރުވުމުގައި ހޭދަކުރި 18 އަހަރުގެ އުފާވެރިކަން، ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް، 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ހާއް...

ބީއެމްއެލް އިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަލަށް ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހޯމް ޕަރޗޭސް ލޯން އަދި ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަ...

މިިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް: ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އުރީދޫން ދެ މީހުންނަށް ބާލީ ދަތުރެއް ދެނީ

މިިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް: ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އުރީދޫން ދެ މީހުންނަށް ބާލީ ދަތުރެއް ދެނީ
މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލު ގެ ޕަރޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކާނިވަލުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ލަކީ ޑްރޯގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގަ...

މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ!

މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ!
ދިވެހި ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ތަކެތި، މާހި މަހީ ބުކްސް، ޕެޕާ ޑޮޓްސް، ކައިޝީ އަދި ލުއިކާނާ ފަދަ ބްރޭންޑްތަކުން ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ “މޫލީ މިނިވަން ސޭލް” ފަށައިފިއެވެ. މި ސޭލްގ...

އުރީދޫން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ

އުރީދޫން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ
ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމަކުން ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ...

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާ އެކު އުރީދޫ ޕަބްޖީ މުބާރާތް އިއުލާންކޮށްފި

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާ އެކު އުރީދޫ ޕަބްޖީ މުބާރާތް އިއުލާންކޮށްފި
އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕްރައިޒް ޕޫލަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްޖީ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އުރީދޫ ނޭޝަން ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި މަހުގެ 21 އަދި 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަ...