ވިޔަފާރި

އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް އަހަރީ ޕްލޭން: މުޅި އަހަރަށް ޖުމްލަ 365 ޖީބީ ޑޭޓާ!

އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް އަހަރީ ޕްލޭން: މުޅި އަހަރަށް ޖުމްލަ 365 ޖީބީ ޑޭޓާ!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން 2023 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުނީގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އަހަރީ ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނިގ...

އާ އަހަރަށް އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ތަނަކުން ޑިސްކައުންޓެއް

އާ އަހަރަށް އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ތަނަކުން ޑިސްކައުންޓެއް
އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ރެސްޓޯރަންޓަކުން 23 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް މިއަދުން ފެށިގެން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ޑިސްކައުންޓު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ނ...

ބީއެމްއެލް އިން 33 މީހަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކުރަނީ

ބީއެމްއެލް އިން 33 މީހަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކުރަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވީލް ޗެއާތަކާއެކު ބޮޑު އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއު...

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން އެޕަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން އެޕަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ “ޕުޝް ނޮޓިފިކޭޝަން” އެތަނުގެ އެޕަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. ގައު...

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް މާޅޮހަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް މާޅޮހަށް
ޖުމުލަ 100 އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ބ. މާޅޮހަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ރަށުގެ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމ...

ބީއެމްއެލް އިން 10 ރަށެއްގެ ސެން ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން 10 ރަށެއްގެ ސެން ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާ...

ފްރާންސާއި މޮރޮކޯ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބަލާލަން ގަތަރަށް ދާ ނަސީބުވެރިންނަށް އުރީދޫން ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ފްރާންސާއި މޮރޮކޯ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބަލާލަން ގަތަރަށް ދާ ނަސީބުވެރިންނަށް އުރީދޫން ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރާންސް އާއި މޮރޮކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު ގަތަރުގައި ލައިވްކޮށް ބަލާލުމަށް އުރީދޫ ފުޓްބޯލް ފޯރީ ލަކީ ޑްރޯގެ ހަތަރު ނަސީބުވެރި...