ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް، ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް، ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބި، މިދިޔަ އަހަރަކީ އެ ބޭންކުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނު އަހަރަށް ވެއްޖެ އ...

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް!

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް!
އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ގެ ޕާޓްނަރޝިޕާއެކު، އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ. މަ...

ބީއެމްއެލްއިން ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލްއިން ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
މަނީ ޓްރާންސްފަރ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ހިމެނޭހެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިން ބްލޮކްކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މާރޗަންޓުން އަންބްލޮކްކޮށް މުއާމަލާތްކުރެވޭގޮތް މި...

ބީއެމްއެލްގެ ޒަކާތް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރުވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ޒަކާތް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރުވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޒަކާތް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ބޭންކުން މި އަހަރު ވެސް ފަހިކޮށްދީފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި...

ބީއެމްއެލް އިން މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ބީއެމްއެލް އިން މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާ...