ވިޔަފާރި

ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮޑިއެޕުން އޮންލައިންކޮށް

ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮޑިއެޕުން އޮންލައިންކޮށް
ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮޑިއެޕުން އޮންލައިކޮށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ނަގާލެވޭނެ އެވެ. އޮޑިއެޕް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ ސްޕީޑްބޯޓްތަށް ފަސޭހަ...

އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިފެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ގުނައާ ހަމައަށް ޑޭޓާ

އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިފެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ގުނައާ ހަމައަށް ޑޭޓާ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހަތަރު ގުނަ އާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް އާއެކު އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާ އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ...

ބީއެމްއެލް “ސްމޯލް ގްރާންޓްސް” އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތަރީޚަކީ މިމަހުގެ 15

ބީއެމްއެލް
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 50،000 ގަސް އިންދުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ފެށި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 20 އަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ފިޔަވާހީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ...

ބީއެމްއެލް އިން ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިންގާ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރ...

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކެންސަރު ބަލީގެ ވޯޑެއް ހަދަން ބީއެމްއެމްއެލް އިން 3.5 މިލިއަން ދެނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކެންސަރު ބަލީގެ ވޯޑެއް ހަދަން ބީއެމްއެމްއެލް އިން 3.5 މިލިއަން ދެނީ
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި ކެންސަރަށް ހާއްސަ ވޯޑެއް ހަދަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި...