ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވިއަން އިން ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދަރަވަންދުއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދަރަވަންދުއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި
ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންއިން ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފައި އޮތުމަށް ފަހު އިއްޔެ އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނީ އިއްޔެއިން...

އޮންލައިން ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ‘ކިލް ސްވިޗް’ ތައާރަފްކޮށްފި

އޮންލައިން ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން 'ކިލް ސްވިޗް' ތައާރަފްކޮށްފި
ކަސްޓަމަރުން ސްކޭމް އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އ...

އެމް-ފައިސާއިން ޕެޓްރޯލަށް ފައިސާ ދެއްކި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

އެމް-ފައިސާއިން ޕެޓްރޯލަށް ފައިސާ ދެއްކި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި
އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް...

ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި
ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ހޮންޑާ ސްކޫޕީ ސައިކަލްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތާ ސައިކަލ...

މެރާކީއިން ކޮފީ ކެޕްސޫލް ލޯންޗުކޮށް، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

މެރާކީއިން ކޮފީ ކެޕްސޫލް ލޯންޗުކޮށް، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްއިން އުފައްދާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޮފީ ކެޕްސޫލް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އަމިއްލައަށް ނެތިފަނާވާ (ކޮމްޕޯސްޓަބަލް) މައުދަނަކުން އުފައްދާފައިވާ ސްޕެޝަލްޓ...