ޚަބަރު

އޮންލައިން ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ‘ކިލް ސްވިޗް’ ތައާރަފްކޮށްފި

އޮންލައިން ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން 'ކިލް ސްވިޗް' ތައާރަފްކޮށްފި
ކަސްޓަމަރުން ސްކޭމް އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން އެއް ވަނަ މާނޫނު އާއި ނާއިޝް އަށް

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން އެއް ވަނަ މާނޫނު އާއި ނާއިޝް އަށް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް މުހައްމަދު މަނޫނު ފާއިޒު އާއި މުހައްމަދު ނާއިޝް ހޮވައިފި އެވެ. ރޭ އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު...

ދޮންފަނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދޮންފަނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ކުޅިވަރު ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބ. ދޮންފަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކު...

އެމް-ފައިސާއިން ޕެޓްރޯލަށް ފައިސާ ދެއްކި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

އެމް-ފައިސާއިން ޕެޓްރޯލަށް ފައިސާ ދެއްކި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި
އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް...

ކައުންސިލްތަކަށް ގްރާންޓް ދިނުމުގައި މިހާރު އޮތް އުޞޫލަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ: ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ގްރާންޓް ދިނުމުގައި މިހާރު އޮތް އުޞޫލަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ: ރައީސް
ކައުންސިލްތަކަށް ގްރާންޓް ދިނުމުގައި މިހާރު އޮތް އުޞޫލަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާ...

ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި
ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ހޮންޑާ ސްކޫޕީ ސައިކަލްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތާ ސައިކަލ...