ޚަބަރު

ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ބައްކުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމާ އެކު ފެހެންދޫއަށް އުފާވެރިކަން

ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ބައްކުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމާ އެކު ފެހެންދޫއަށް އުފާވެރިކަން
ބ. ފެހެންދޫ އަށް އުފަން އަހުމަދު ބައްސާމު މުހައްމަދު ނައީމް (ބައްކު) ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީ މެޗެއްގައި ކުޅެފި އެވެ. ބުރުނާއީގ...

ކެންދޫގައި ހަދާ ފަތާ ސަރަހައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކެންދޫގައި ހަދާ ފަތާ ސަރަހައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ކުރިއަށް ދިޔަ ފަތާ ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫ...

ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ބުރަދާސް އަށް

ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ބުރަދާސް އަށް
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި “ދަ ހޯކްސް ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ރިއަލް ބްރަދާސް ހޯދައިފި އެވެ. އެފްސީ ރިއަލ...

ސައިން ލެންގުއޭޖް ޑިކްޝަނަރީ އެއް އުފެއްދުމަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ ޑެފް އެސޯސިއޭޝަނަށް

ސައިން ލެންގުއޭޖް ޑިކްޝަނަރީ އެއް އުފެއްދުމަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ ޑެފް އެސޯސިއޭޝަނަށް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ސައިން ލެންގުއޭޖްސް” އާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލް އިން ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިފިއެވެ. އެގޮތުން...

ބ. އަތޮޅުގައި މެރިކަލްޗާ ފާމެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި މެރިކަލްޗާ ފާމެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. ހޮރުބަދޫ ބިންމަތީފަރުގައި މެރިކަލްޗާ ފާމެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހޮރުބަދޫ ބިންމަތީ ފަރު...

ބީއެމްއެލްގެ “ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް” އަށް ހޮވި ރަށްތައް އިއުލާންކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އިފްތިތާހުކުރި ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް ލިބޭ ރަށްތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުނ...

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ބްރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ބަލިކޮށ...

“އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް”

ބ.އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޚިލާފަށްކަމަށް އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އޭދަފުށ...

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބީއެމްއެލް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މި ހިދުމ...