ޚަބަރު

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 28 ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ހަދި...

އޭދަފުށީ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމަން 4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އޭދަފުށީ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމަން 4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
މީގެ އަހަރު ދުވަސް ކުރިން ޓީއޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކުރި ނަމަވެސް، މަސައްކަތްހުއްޓިފައިވާ ބ. އޭދަފުށީ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ނުނިމިހުރި...

ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބަރަހަނާ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސ...

މާޅޮހުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިބަޅިދޫ ހިމަނައިދޭން އެދިއްޖެ

މާޅޮހުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިބަޅިދޫ ހިމަނައިދޭން އެދިއްޖެ
ބ. މާޅޮހުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ހިބަޅިދޫ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މާޅ...

ބީއެމްއެލް އިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޑީއޭ) އާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޑ...