ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުގައި އެންމަޑި އެއްވާ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގައި އެންމަޑި އެއްވާ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގައި އެންމަޑި އެއްވެ، އާލާވާ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެ...

އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރީޗާޖްކޮށްލައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރީޗާޖްކޮށްލައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް
އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ރީޗާޖްކޮށްގެން ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރީޗާޖްކުރާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރ...

ފެހުރިހި ހިމާޔަތްކުރުން ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަނީ

ފެހުރިހި ހިމާޔަތްކުރުން ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަނީ
ރާއްޖޭގައި ފެހުރިހި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަ...