ޚަބަރު

އުރީދޫ އިން ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން 100ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް!

އުރީދޫ އިން ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން 100ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް!
ފިޠުރު ޢީދަކީ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން އަދި ގާތްތިމާގެ މީހުނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް އުފާފާޅުކުރާ ދުވަސްވަރެއް ކަމާއެކު މިއަހަރު ގެ ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސ...