ޚަބަރު

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި  ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެމަނިކުފާނާ މިއަދު ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ. އެ ބައްދަލ...

އާފި ކޯޗް، ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައި ކޮށްދީފި

އާފި ކޯޗް، ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައި ކޮށްދީފި
އޭދަފުއްޓަށް އުފަން އާފިއު މުހައްމަދު ހާމިދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅުނު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، އަންނަ ސީޒަންގެ ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގަށް ކޮލިފަ...

ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނައިފަރު ޗެލްސީ އަތުން ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިވެއްޖެ

ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނައިފަރު ޗެލްސީ އަތުން ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިވެއްޖެ
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީއާ ވާދަކޮށް ކްލަބް އޭދަފުށި 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މިއަދުގެ މެޗަކީ ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ އަށ...

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކެންސަރު ބަލީގެ ވޯޑެއް ހަދަން ބީއެމްއެމްއެލް އިން 3.5 މިލިއަން ދެނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކެންސަރު ބަލީގެ ވޯޑެއް ހަދަން ބީއެމްއެމްއެލް އިން 3.5 މިލިއަން ދެނީ
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި ކެންސަރަށް ހާއްސަ ވޯޑެއް ހަދަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި...

ބީއެމްއެލް އިން ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިން ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިނ...

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ހަަތަރުވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ހަަތަރުވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ހަތަރު ވަނަ ޝިޕްމެންޓް އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަ...