ޚަބަރު

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޯ ސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ފައިނަލަށް

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޯ ސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ފައިނަލަށް
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް ފޯސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ސެމީ ފައިނަ...

އުރީދޫގެ ހަދިޔާފޮށިން އިނާމު ލިބުނު މީހުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ހަދިޔާފޮށިން އިނާމު ލިބުނު މީހުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި
ނިމިގެން ދިޔަ ރޯދަ މަހު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިން ހަދިޔާފޮށިން އިނާމުތައް ހާސިލްކުރި ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއަ...

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ބޮޑުއީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަަހަޅަން އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދިއްޖ...

ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ފެށީ މޮޅަކުން

ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ފެށީ މޮޅަކުން
ރޭ ފެށި އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ރިސޯޓްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިވައިވަލް...

ސުޕަ މެޖޯރީގައި ބިރެއް ނުދައްކާނަން؛ މައިނޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމް ކުރާނަން: ސަލީމް

ސުޕަ މެޖޯރީގައި ބިރެއް ނުދައްކާނަން؛ މައިނޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމް ކުރާނަން: ސަލީމް
ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމަށް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް...

ދެ ދައުރަށް ފަހު އަލީ ހުސައިނަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ދެ ދައުރަށް ފަހު އަލީ ހުސައިނަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ދެ ދައުރެއް ކުރެއްވި އަލީ ހުސައިނަށް އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ކެންދޫ ދާއިރާ އަށް ހަތަރު ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ...

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ގޮނޑި ވެސް ސަލީމް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ގޮނޑި ވެސް ސަލީމް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް، މިހާރުވެސް އެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޕީޕިއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަ...