ޚަބަރު

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން ނިންމާލައިފި

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން ނިންމާލައިފި
ރާއްޖޭގެ ދުވުމުގެ މައިދާން ކުލަގަދަ ކޮށްލާ މަޖާ މާހައުލެއް ގެނުވައިދިން އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އްޕްގްރޭޑްކޮށް އާ ކަންތައްތަކާއެކު އުރީދޫ ފަން ރަން 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވުންތެ...

ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި
ކްލަބް އޭދަފުށިން އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލްގައި، ވެސްޓް ވިންގްސް ޓީމ...

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން އެޕަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން އެޕަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ “ޕުޝް ނޮޓިފިކޭޝަން” އެތަނުގެ އެޕަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. ގައު...

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް ފަށައިފި

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކްލަބް އޭދަފުށިން ބާއްވާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު މ...

އަހްމަދު އަލީ، 43 އަހަރުގެ ހިދުމަތަށް ފަހު ރިޓަޔާކުރައްވައިފި

އަހްމަދު އަލީ، 43 އަހަރުގެ ހިދުމަތަށް ފަހު ރިޓަޔާކުރައްވައިފި
ބ. އަތޮޅުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ހުންނެވި އަހްމަދު އަލީ، 43 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ސަރުކާރުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރިޓަޔަކުރައްވައިފި...

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް މާޅޮހަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް މާޅޮހަށް
ޖުމުލަ 100 އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ބ. މާޅޮހަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ރަށުގެ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމ...