ޚަބަރު

އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓިކެޓް ވިއްކާ އުސޫލް އާއްމުކޮށްފި

އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓިކެޓް ވިއްކާ އުސޫލް އާއްމުކޮށްފި
އޭދަފުށީގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމުގައި ޓިކެޓް ވިއްކާނެ އުސޫލު އާއްމުކޮށްފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި މިއީ އޭދަފުށީގައި ހ...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ފުޅިތަކެއް ނައްތާލައިފި އެވެ. ފުލުހުން...

ފަލަސްތީނުގެ މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް، ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖްތަމަޢަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ރާއްޖެ އިސ...

ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: މުއިއްޒުގެ އޮފީސް

ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: މުއިއްޒުގެ އޮފީސް
މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބ...

މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކުގެ ތަކެތި ލިބޭ “ޑިވައިސް ފްލޭޝް ސޭލް” މޫލީން ފަށައިފި

މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކުގެ ތަކެތި ލިބޭ
އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭ މޫލީ ޕްލެޓްފޯމް އިން “ޑިވައިސް ފްލޭޝް ސޭލް” ގެ ނަމުގައި ޙާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މަގްބޫލް ބް...

ތުޅާދޫ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ އަށް ހުޅުވާލައިފި

ތުޅާދޫ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ އަށް ހުޅުވާލައިފި
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބ. ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކުރި 100 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އާންމުކޮށް، އެއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ...

ފަލަސްތީނާ އެކު ދިވެހިން: މާދަމާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ފަލަސްތީނާ އެކު ދިވެހިން: މާދަމާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ
ފަލަސްތީނުގެ މީހުންނާ އެކު ދިވެހިން ތިބިކަން އަންގައިދޭން މާދަމާ ހަވީރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތަކެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގ...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަހްމާން
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ މަގާމަށް ކެންދޫ ކައުންސިލުގެ އިބްރާހީމް އަބ...

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި
ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބ. އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފޯ ޒީސަންސް ލަނޑާ ގިރާވަރުގެ މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ގުޅިގެން...