ޚަބަރު

ޔާސިރުގެ ތާއީދު ވިސާމަށް

ޔާސިރުގެ ތާއީދު ވިސާމަށް
އަމިއްލަގޮތުން އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޔާސިރު ހުސައިން (ޔާބެ) މި ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަނެއް ކެންޑިޑޭޓްކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ވިސާމަށް ތާއިރުކުރަން ނ...

އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް ފަށައިފި

އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް ފަށައިފި
އުރީދޫ ނޭޝަންގެ އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހެޑްކުއާޓާސްގައި މިއަދު މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތ...

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަފްރޯ އިން ދިފާއުކޮށްފި

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަފްރޯ އިން ދިފާއުކޮށްފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަފްރޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. އަފްރޯ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލު...

ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނައުރީފް

ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނައުރީފް
ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި، ބ. އޭދަފުށި، މަންޒަރު މުހައްމަދު ނައުރީފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެ...

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕް: ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑް ވީ، ސީސީ، މުރިނގު އަދި އަފްރޯ

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕް: ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑް ވީ، ސީސީ، މުރިނގު އަދި އަފްރޯ
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އުރީދޫ އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފޯރިގަދަ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑ...

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ފިތުރު އީދުގެ ހަރަކާތްތައް އުރީދޫ އާ އެކު!

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ފިތުރު އީދުގެ ހަރަކާތްތައް އުރީދޫ އާ އެކު!
މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދާއި ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިއީ މުޖުތަމައުގައި އުފާ ފާޅުކުރުމ...

ބީއެމްއެލް އިން ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ޓީމްތަކާއެކު ކުއްޖަކަށް ދަނޑަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު

ބީއެމްއެލް އިން ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ޓީމްތަކާއެކު ކުއްޖަކަށް ދަނޑަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެފާ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅޭ ޓީމުތަކާއެކު މެޗު ފަށަން ދަނޑަށް އަރާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބ...