ޚަބަރު

މާޅޮހާއި އޭދަފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ

މާޅޮހާއި އޭދަފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ
ބ. އޭދަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އާ ބަނދަރާއި މާޅޮސް ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި އާ ބަނދަރެއް ތަ...

މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ!

މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ!
ދިވެހި ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ތަކެތި، މާހި މަހީ ބުކްސް، ޕެޕާ ޑޮޓްސް، ކައިޝީ އަދި ލުއިކާނާ ފަދަ ބްރޭންޑްތަކުން ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ “މޫލީ މިނިވަން ސޭލް” ފަށައިފިއެވެ. މި ސޭލްގ...

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އާ ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައ...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފިލިޕީންސްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފިލިޕީންސްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ފިލިޕިންސްގެ ހުރިހާ ލޯކަލް ގަވަމަންޓް ޔުނިޓްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޔޫނިއަން އޮފް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީޒް އޮފް ދަ ފިލިޕީންސް (ޔޫއެލްއޭޕީ) އާއި ފިލިޕިންސްގެ ހުރިހާ ކަ...

އަންނަ އަހަރު މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް، ބ. އަތޮޅަށް ގޮނޑިއެއް އިތުރުވާނެ

އަންނަ އަހަރު މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް، ބ. އަތޮޅަށް ގޮނޑިއެއް އިތުރުވާނެ
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް، ބ. އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތަށް ހަ ދާއިރާއެއް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. މި ބަދަލާ...