ޚަބަރު

ދިގަލި ބާގިރު ނިޔާވެއްޖެ

ދިގަލި ބާގިރު ނިޔާވެއްޖެ
ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ބ. އަތޮޅަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އޭދަފުށީ ހަލަވެލި އަބްދުލް ބާގިރު އަހުމަދު (ދިގަލި ބާގިރު) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ އިސްލާމިކް މ...

އުރީދޫން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ

އުރީދޫން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ
ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގައި 83 ޓީމަކުން ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ...

އެފްއޭއެމް ރިފޯމްކުރަން ގޮވާލައި އޭދަފުށީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

އެފްއޭއެމް ރިފޯމްކުރަން ގޮވާލައި އޭދަފުށީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ
އެފްއޭއެމް އާއި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ރިފޯމް ކުރަން ގޮވާލާ، އެފްއޭއެމްގެ އޭޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓީމާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ޒުވާ...

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާ އެކު އުރީދޫ ޕަބްޖީ މުބާރާތް އިއުލާންކޮށްފި

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާ އެކު އުރީދޫ ޕަބްޖީ މުބާރާތް އިއުލާންކޮށްފި
އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕްރައިޒް ޕޫލަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްޖީ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އުރީދޫ ނޭޝަން ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި މަހުގެ 21 އަދި 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު...

ކެޔޮދޫގައި ވެލާ ފެޅުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކު 198،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކެޔޮދޫގައި ވެލާ ފެޅުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކު 198،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ކެޔޮދޫގައި ވެލާތަކެއް ފަޅައި، ކެއްކުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކު  198،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ދީފައިވާ ގެ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަ...