ޚަބަރު

ބިލްތައް ބޮޑުވީ ހޫނު ގަދަވުމާ އެކު، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު އިތުރުވުމުން: ފެނަކަ

ބިލްތައް ބޮޑުވީ ހޫނު ގަދަވުމާ އެކު، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު އިތުރުވުމުން:  ފެނަކަ
މިދިޔަ މަހު ގޭބީސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވެފައި ވަނީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެ ދުވަސްވަރު ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝ...

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފޯސީޒަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފޯސީޒަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް އިން ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޯސީޒަންސް ރިސޯޓުން ހޯދައިފި އެވ...

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަކަށް މެލޭޝިއާ އަށް

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަކަށް މެލޭޝިއާ އަށް
ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ޓްރޭނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިރޭ މެލޭޝިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ. ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް މެލޭޝި...

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޯ ސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ފައިނަލަށް

ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޯ ސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ފައިނަލަށް
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް ފޯސީޒަން އާއި އަނަންތަރާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ސެމީ ފައިނަ...

އުރީދޫގެ ހަދިޔާފޮށިން އިނާމު ލިބުނު މީހުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ހަދިޔާފޮށިން އިނާމު ލިބުނު މީހުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި
ނިމިގެން ދިޔަ ރޯދަ މަހު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިން ހަދިޔާފޮށިން އިނާމުތައް ހާސިލްކުރި ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއަ...

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ބޮޑުއީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަަހަޅަން އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދިއްޖ...

ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ފެށީ މޮޅަކުން

ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ފެށީ މޮޅަކުން
ރޭ ފެށި އެލް މޯބައިލް ރިވައިވަލް އިންޓަ ރިސޯޓް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ސިޔާމް ވޯލްޑް އާއި ފޯސީޒަން ރިސޯޓްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިވައިވަލް...

ސުޕަ މެޖޯރީގައި ބިރެއް ނުދައްކާނަން؛ މައިނޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމް ކުރާނަން: ސަލީމް

ސުޕަ މެޖޯރީގައި ބިރެއް ނުދައްކާނަން؛ މައިނޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމް ކުރާނަން: ސަލީމް
ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމަށް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް...