ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން، ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން، ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަނުގެ އޯޕަން ރައުންޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އޭދަފުއްޓާ ވާދަކުރި މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށް އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން އޭދަފުށީގެ އޯޕަން ރައުންޑް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އޯޕަން ރައުންޑަކީ އެއް ރަށަކުން އެއް ޓީމަށް ވުރެ އިތުރަށް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ކުޅޭ...

ޚަބަރު

ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން، ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން، ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަނުގެ އޯޕަން ރައުންޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އޭދަފުއްޓާ ވާދަކުރި މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށް އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން އޭދަފުށީގެ އޯޕަން ރައުންޑް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އޯޕަން ރައުންޑަކީ އެއް ރަށަކުން އެއް ޓީމަށް ވުރެ އިތުރަށް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ކުޅޭ...

ޚަބަރު

  • ގުރަހަ އެވޯޑު ލިބުނު އާރިފާ ޔޫސުފަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.--- އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނ ...

  • ނާހިލް: 8 އޭ ސްޓާ އާއެކު ރަށަށް ހޯދައިދިނީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

    ނާހިލް. މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަނީ-- ފޮޓޯ/ބއތމ މިއީ ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާ ކުއްޖެކެވެ. އުއްމީދީ ތަރިއެކެވެ. އޭދަފުށ ...

  • މަހުފޫޒް – ހިތްވަރުގަދަ ފަޔާ ފައިޓަރު

    މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު މާލޭގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިގައިފަ އެވެ. މި ހާދިސާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެންދިޔައިރު، އެ ...

  • ރުކުން ވެއްޓުނު ދޮންފަނެކެވެ.

    ބ. ދޮންފަނު އަތިރިމަތީގައި ދެ ކުއްކަޖު މަޑުކޮށްލައިގެން ދޯނިން ފޭބުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ރަށުގެ ބަނދަރާއި ދިމާލުގައި ހުރި ރުކަކަށެވެ. ކު ...