ހަވާ އެރުވުމާއެކު އޭދަފުށީގައި ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ހަވާ އެރުވުމާއެކު އޭދަފުށީގައި ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ހަވާ އަރުވައި، މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު، އޭދަފުށީގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ. މި ރަށުގައި “އީދު އުފާ 1443” ބާއްވަނީ ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިތުރުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނ...

ޚަބަރު

ހަވާ އެރުވުމާއެކު އޭދަފުށީގައި ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ހަވާ އެރުވުމާއެކު އޭދަފުށީގައި ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ހަވާ އަރުވައި، މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު، އޭދަފުށީގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ. މި ރަށުގައި “އީދު އުފާ 1443” ބާއްވަނީ ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިތުރުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނ...

ޚަބަރު

  • ގުރަހަ އެވޯޑު ލިބުނު އާރިފާ ޔޫސުފަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.--- އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނ ...

  • ނާހިލް: 8 އޭ ސްޓާ އާއެކު ރަށަށް ހޯދައިދިނީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

    ނާހިލް. މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަނީ-- ފޮޓޯ/ބއތމ މިއީ ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާ ކުއްޖެކެވެ. އުއްމީދީ ތަރިއެކެވެ. އޭދަފުށ ...

  • މަހުފޫޒް – ހިތްވަރުގަދަ ފަޔާ ފައިޓަރު

    މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު މާލޭގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިގައިފަ އެވެ. މި ހާދިސާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެންދިޔައިރު، އެ ...

  • ރުކުން ވެއްޓުނު ދޮންފަނެކެވެ.

    ބ. ދޮންފަނު އަތިރިމަތީގައި ދެ ކުއްކަޖު މަޑުކޮށްލައިގެން ދޯނިން ފޭބުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ރަށުގެ ބަނދަރާއި ދިމާލުގައި ހުރި ރުކަކަށެވެ. ކު ...