ބ. އަތޮޅު ގުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

ބ. އަތޮޅު ގުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ އޭދަފުށީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވާފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން ސްކޫލުތަކަށާއި އަމިއްލަ ގުރުއާން ކުލާސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތްތަކުންނެވެ....

ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ގުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

ކުރިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަނީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ އޭދަފުށީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި...

ބ. އަތޮޅު ގުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

ބ. އަތޮޅު ގުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ އޭދަފުށީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވާފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން ސްކޫލުތަކަށާއި އަމިއްލަ ގުރުއާން ކުލާސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތްތަކުންނެވެ....

ޚަބަރު

  • ގުރަހަ އެވޯޑު ލިބުނު އާރިފާ ޔޫސުފަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.--- އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނ ...

  • ނާހިލް: 8 އޭ ސްޓާ އާއެކު ރަށަށް ހޯދައިދިނީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

    ނާހިލް. މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަނީ-- ފޮޓޯ/ބއތމ މިއީ ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާ ކުއްޖެކެވެ. އުއްމީދީ ތަރިއެކެވެ. އޭދަފުށ ...

  • މަހުފޫޒް – ހިތްވަރުގަދަ ފަޔާ ފައިޓަރު

    މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު މާލޭގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިގައިފަ އެވެ. މި ހާދިސާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެންދިޔައިރު، އެ ...

  • ރުކުން ވެއްޓުނު ދޮންފަނެކެވެ.

    ބ. ދޮންފަނު އަތިރިމަތީގައި ދެ ކުއްކަޖު މަޑުކޮށްލައިގެން ދޯނިން ފޭބުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ރަށުގެ ބަނދަރާއި ދިމާލުގައި ހުރި ރުކަކަށެވެ. ކު ...