އޭދަފުށީގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ބ. އޭދަފުށީގައި މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ، މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ރޯދަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 9:15 އިން 12:30 އަށް ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސް...

ޚަބަރު

އޭދަފުށީގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ބ. އޭދަފުށީގައި މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ، މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ރޯދަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 9:15 އިން 12:30 އަށް ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސް...

ޚަބަރު