އޭދަފުށީ ނޫރާނީމާގޭ ޚާލިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

އޭދަފުށީ ނޫރާނީމާގޭ ޚާލިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީ ނޫރާނީގޭ އަހުމަދު ޚާލިދު މިއަދު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އާއިލާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ޚާލިދު ނިޔާވިކަން އެނގުނީ، މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހިގެން ދިޔައިރު ވެސް މިސްކިތަށް ނުގޮސް އޮތުމުންނެވެ. ތައުލީމީ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ބައްޕައެއްގެ ގޮތުން އޭދަފުށިން ފ...

ޚަބަރު

އޭދަފުށީ ނޫރާނީމާގޭ ޚާލިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

އަހުމަދު ޚާލިދު، އަނބިކަނބަލުން ޝަރީފާ އާއި އެކު-- ފޮޓޯ/އީވީ ބ. އޭދަފުށީ ނޫރާނީގޭ އަހުމަދު ޚާލިދު މިއަދު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އާއިލާ އ...

އޭދަފުށީ ނޫރާނީމާގޭ ޚާލިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

އޭދަފުށީ ނޫރާނީމާގޭ ޚާލިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީ ނޫރާނީގޭ އަހުމަދު ޚާލިދު މިއަދު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އާއިލާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ޚާލިދު ނިޔާވިކަން އެނގުނީ، މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހިގެން ދިޔައިރު ވެސް މިސްކިތަށް ނުގޮސް އޮތުމުންނެވެ. ތައުލީމީ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ބައްޕައެއްގެ ގޮތުން އޭދަފުށިން ފ...

ޚަބަރު