ބަހިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގަން މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އަށް

ބަހިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގަން މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އަށް

ކިޔަވައިދިނުން މެދުކެނޑި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ، އޭދަފުށީ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލު އަލުން ހިންގުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި، މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އެ ސްކޫލް ހިންގަން ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް  އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ބަހިއްޔާ ގައި ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އ...

ޚަބަރު

ބަހިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގަން މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އަށް

ބަހިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގަން މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އަށް

ކިޔަވައިދިނުން މެދުކެނޑި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ، އޭދަފުށީ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލު އަލުން ހިންގުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި، މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އެ ސްކޫލް ހިންގަން ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް  އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ބަހިއްޔާ ގައި ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އ...

ޚަބަރު

  • ގުރަހަ އެވޯޑު ލިބުނު އާރިފާ ޔޫސުފަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.--- އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނ ...

  • ނާހިލް: 8 އޭ ސްޓާ އާއެކު ރަށަށް ހޯދައިދިނީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

    ނާހިލް. މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަނީ-- ފޮޓޯ/ބއތމ މިއީ ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާ ކުއްޖެކެވެ. އުއްމީދީ ތަރިއެކެވެ. އޭދަފުށ ...

  • މަހުފޫޒް – ހިތްވަރުގަދަ ފަޔާ ފައިޓަރު

    މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު މާލޭގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިގައިފަ އެވެ. މި ހާދިސާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެންދިޔައިރު، އެ ...

  • ރުކުން ވެއްޓުނު ދޮންފަނެކެވެ.

    ބ. ދޮންފަނު އަތިރިމަތީގައި ދެ ކުއްކަޖު މަޑުކޮށްލައިގެން ދޯނިން ފޭބުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ރަށުގެ ބަނދަރާއި ދިމާލުގައި ހުރި ރުކަކަށެވެ. ކު ...