ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

އަންނަ ބޮޑު އީދުގެ ދެވަނަ ދުވަހު (ވަޅު އީދު ދުވަސް) ހަވީރު އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށް، ފައިމަގުގައި އުޅޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ކަލަންޑަރުގައި ވާ ގޮތުން ވަޅު އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ. ވެހިކަލް ދުއްވުން، އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މަނާކުރީ...

ޚަބަރު

ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

އަންނަ ބޮޑު އީދުގެ ދެވަނަ ދުވަހު (ވަޅު އީދު ދުވަސް) ހަވީރު އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށް، ފައިމަގުގައި އުޅޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ކަލަންޑަރުގައި ވާ ގޮތުން ވަޅު އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ. ވެހިކަލް ދުއްވުން، އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މަނާކުރީ...

ޚަބަރު

  • ގުރަހަ އެވޯޑު ލިބުނު އާރިފާ ޔޫސުފަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.--- އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނ ...

  • ނާހިލް: 8 އޭ ސްޓާ އާއެކު ރަށަށް ހޯދައިދިނީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

    ނާހިލް. މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަނީ-- ފޮޓޯ/ބއތމ މިއީ ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާ ކުއްޖެކެވެ. އުއްމީދީ ތަރިއެކެވެ. އޭދަފުށ ...

  • މަހުފޫޒް – ހިތްވަރުގަދަ ފަޔާ ފައިޓަރު

    މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު މާލޭގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިގައިފަ އެވެ. މި ހާދިސާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެންދިޔައިރު، އެ ...

  • ރުކުން ވެއްޓުނު ދޮންފަނެކެވެ.

    ބ. ދޮންފަނު އަތިރިމަތީގައި ދެ ކުއްކަޖު މަޑުކޮށްލައިގެން ދޯނިން ފޭބުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ރަށުގެ ބަނދަރާއި ދިމާލުގައި ހުރި ރުކަކަށެވެ. ކު ...