ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރައީސް ދެއްވީ އުއްމީދީ ޖަވާބެއް

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރައީސް ދެއްވީ އުއްމީދީ ޖަވާބެއް
އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް ދެއްވީ އުއްމީދީ ޖަވާބެއް ކަމަށް އޭ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ފިޔަވާހީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ...

އޭދަފުއްޓަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް، ނައިފަރު ޗެލްސީ ފައިނަލަށް

އޭދަފުއްޓަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް، ނައިފަރު ޗެލްސީ ފައިނަލަށް
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީ އަތުން 4-0 އިން ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު...

މެޕްސް ކޮލެޖުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ހުޅުވާލައިފި

މެޕްސް ކޮލެޖުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ހުޅުވާލައިފި
ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން މާސްޓާރސް ލެވެލްއާއި ހަމައަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ތަފާތު ފުރުޞަތުތަކާއިއެކު، މެޕްސް ކޮލެޖްގެ ޖަނަވަރީ 2023 އިންޓޭކްގެ ކޯސްތަކުގައި...

ފައިނަލުގެ ޖާގައަކަށް އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ޗެލްސީ މިއަދު ނުކުންނަނީ

ފައިނަލުގެ ޖާގައަކަށް އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ޗެލްސީ މިއަދު ނުކުންނަނީ
ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކްލަބް އޭދަފުށި ނުކުންނާނެ އެވެ. މި ދެޓީމު ވާދަކުރާ މ...

ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅެން ނިންމައިފި

ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅެން ނިންމައިފި
އެމްޓީސީސީ ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅޭގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ގްރޫ...

ބީއެމްއެލް އިން ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިންގާ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރ...