ޚަބަރު

އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް އަހަރީ ޕްލޭން: މުޅި އަހަރަށް ޖުމްލަ 365 ޖީބީ ޑޭޓާ!

އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް އަހަރީ ޕްލޭން: މުޅި އަހަރަށް ޖުމްލަ 365 ޖީބީ ޑޭޓާ!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން 2023 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުނީގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އަހަރީ ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނިގ...

އޭދަފުށީގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިހުރި ކުނިތައް ވެމްކޯ އިން ނައްތާލައިފި

އޭދަފުށީގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިހުރި ކުނިތައް ވެމްކޯ އިން ނައްތާލައިފި
ބ. އޭދަފުށީގައި އެކި ދުވަސްމަތިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނި ނައްތައް ވެމްކޯ އިން ނައްތާލައިފި އެވެ. ވެމްކޯއިން ބުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޓީމުން މިދިޔަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ކުރި މަސައ...

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ގްރީން ފަންޑުން 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގްރީން ފަންޑުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް...

އާ އަހަރަށް އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ތަނަކުން ޑިސްކައުންޓެއް

އާ އަހަރަށް އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ތަނަކުން ޑިސްކައުންޓެއް
އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ރެސްޓޯރަންޓަކުން 23 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް މިއަދުން ފެށިގެން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ޑިސްކައުންޓު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ނ...

އެލައިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް

އެލައިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ އެލައިޑުން މިއަހަރު ތައާރަފުކުރި އެޑިއުކޭޝަން އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކުރި...

ބީއެމްއެލް އިން 33 މީހަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކުރަނީ

ބީއެމްއެލް އިން 33 މީހަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކުރަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވީލް ޗެއާތަކާއެކު ބޮޑު އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއު...

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަން ލައި ދިއްލާލައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަން ލައި ދިއްލާލައިފި
ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބީއްސާލާ ކޮންމެ ރާޅަކާއެކު، ގޮނޑުދޮށް ދިއްލާލައެވެ. މިއީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް ރެދަނ...