ޚަބަރު

އޭދަފުށީގައި ކޮވިޑާ އެކު، ރޯގާ ވެސް އިތުރުވަނީ، ރައްކާތެރިވާން އެދިއްޖެ

އޭދަފުށީގައި ކޮވިޑާ އެކު، ރޯގާ ވެސް އިތުރުވަނީ، ރައްކާތެރިވާން އެދިއްޖެ
އޭދަފުށީގައި މި ދުވަސްވަރު ކޮވިޑާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަ...