ޚަބަރު

ބީއެމްއެލްގެ ޒަކާތް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރުވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ޒަކާތް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރުވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޒަކާތް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ބޭންކުން މި އަހަރު ވެސް ފަހިކޮށްދީފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި...

އުރީދޫން އިސްރަށްވެހިންނަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިފްތާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި

އުރީދޫން އިސްރަށްވެހިންނަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިފްތާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި، އިސްރަށްވެހިންނާއި ޒުވާނުން އެއްކޮށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި މިއީ އުރީދޫއިން މި ރޯދަމަހު އިފްތިތާހު...

ކައުންސިލް އިދާރާތައް އަޅާ ރަށްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑު އާންމުކޮށްފި

ކައުންސިލް އިދާރާތައް އަޅާ ރަށްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑު އާންމުކޮށްފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ މަހު އިއުލާނު ކުރެއްވި ގޮތަށް 50 ރަށެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރަށްތައް ކަނޑައަޅާނެ...