ޚަބަރު

އޭދަފުށީގެ ނިޝާމް އާއި ފެހެންދޫގެ ބައްކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި

އޭދަފުށީގެ ނިޝާމް އާއި ފެހެންދޫގެ ބައްކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި
މި މަހު ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަށް ނެގި ގައުމީ ސީނިއާ ޓީމުގައި ބ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދެކުޅުންތެރިން ހިމެނިއްޖެ އެވެ. 23 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ޖާގަ ހޯދި ބ....

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހަނިމާދު އަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހަނިމާދު އަށް
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ...

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި
ކްލަބް އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް، އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ގައ...

އުރީދޫގެ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް 2ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫގެ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް 2ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
އުރީދޫ ނޭޝަންއިން ބާއްވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް ދޭއްގައި ރަޖިސްޓާވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައ...