ޚަބަރު

ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕްއަކީ އެ ބޭންކްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެ...

ބީއެމްއެލް އުފެއްދެވުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް

ބީއެމްއެލް އުފެއްދެވުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އުފެއްދެވުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢިލް ފަތުޙީ ކޮށްދެއް...

ވޭދުވެދިޔަ 40 އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ބީއެމްއެލް އިން އަދާކުރި މުހިންމު ދައުރެއް: ޗެއާޕާސަން

ވޭދުވެދިޔަ 40 އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ބީއެމްއެލް އިން އަދާކުރި މުހިންމު ދައުރެއް:  ޗެއާޕާސަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސްގައި މިރޭ ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ބޭންކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރާއި އަމިއްލަ ފަރ...

އޭލެވެލް ނަތީޖާއިން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

އޭލެވެލް ނަތީޖާއިން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ދަރިވަރުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވަކިވަކި މާއްދާތަކުން ވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފ...

މާސްޓަ ކާޑާއި ވިސާ ކާޑުން އާރްޓީއެލް ބަހަށް ފައިސާދެއްކޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މާސްޓަ ކާޑާއި ވިސާ ކާޑުން އާރްޓީއެލް ބަހަށް ފައިސާދެއްކޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ވިސާ އަދި މާސްޓަ...