ޚަބަރު

ފިތުރު އީދަށް ގިޑިގެތަކާއި ކުލަބޮކިތަކުން އޭދަފުށި ދިއްލާލައިފި

ފިތުރު އީދަށް ގިޑިގެތަކާއި ކުލަބޮކިތަކުން އޭދަފުށި ދިއްލާލައިފި
ފިތުރު އީދަށް ގިޑިގެ ތަކާއި ކުލަބޮކިތަކުން އޭދަފުށި ދިއްލާލައިފި އެވެ. އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދު ދުވަހަށް ބޮކިތަކާއި ގިޑިގެތައް އޭދަފުށި. ބަނދަރު މަތީގަ އ...

ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ފަގީރުންނަށް ޖަމާކޮށްފިން: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ފަގީރުންނަށް ޖަމާކޮށްފިން: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ބ. އޭދަފުށިން މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބައިލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައިވާ މީހުންނަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި...

އޭދަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުން ވެއްޖެ

އޭދަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުން ވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ބައެއް ގެތަކަކަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޝަފީގު މިއަދު ވިދާޅުވީ ރޭ ފަތިހު މެދު...

ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދި ދެ ބައިވެރިންނަށް އުމްރާ ދަތުރެއް

ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދި ދެ ބައިވެރިންނަށް އުމްރާ ދަތުރެއް
ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށި ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި ޖަމިއްޔާ) އިން އޭދަފުށީގައި މި ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޭލި 19 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއް ވަނަ މިރަށު، އަޒުމް އަހްމަ...

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް، ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް، ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބި، މިދިޔަ އަހަރަކީ އެ ބޭންކުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނު އަހަރަށް ވެއްޖެ އ...