ވިޔަފާރި

ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަ ސައުދީ ޕާސްޕޯޓް ޓްރެވަލް ސިމް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި

ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަ ސައުދީ ޕާސްޕޯޓް ޓްރެވަލް ސިމް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި
ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަކޮށް އުރީދޫން ސައުދީ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަމުގައި ރޯމިންގ ސިމެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ތިބި އާއިލާ އަދި...

ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން

ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން
ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް 2024، 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު މާދަމާ ފަށަން އެ ކްލްބުން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށީގައި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގައި...

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ނ. ލަންދޫ!

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ނ. ލަންދޫ!
ނ. ލަންދޫގައި އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑް އިނީޝިއޭޓިވް އިފްތިތާހު ކުރުމާއެކު، އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑްގެ ލަގަބު ނ. ލަންދޫ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ...

ބީއެމްއެލް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ބަލްކް ޕޭމަންޓް ފޮނުވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ބަލްކް ޕޭމަންޓް ފޮނުވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
މުސާރަ، އެލަވަންސް، ބޯނަސް، ހިއްސާގެ ފައިދާ، ޕެންޝަން ފައިސާ ފަދަ އެއްފަހަރާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ފަސޭހަކަމާއެކު ޓްރާންސްފަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ބިޒްނަސް އި...

ރަހުނަކާ ނުލައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭ ހައުސިން ސްކީމެއް

ރަހުނަކާ ނުލައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭ ހައުސިން ސްކީމެއް
ގެދޮރު އިމާރަތްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ޑިމާންޑު އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހޯމް ބިލްޑިންގް ލޯނާއި ހޯމް އިކުއިޓީ ލޯނެއް މިއަދު...

އުރީދޫން ޓިކްޓޮކާ އެކު ޕާޓްނާޝިޕް ހަދައި ހާއްސަ ޑޭޓާ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫން ޓިކްޓޮކާ އެކު ޕާޓްނާޝިޕް ހަދައި ހާއްސަ ޑޭޓާ އޮފާތަކެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޓިކްޓޮކްއާއެކު ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ރޭ އެކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓިކްޓޮކް ތަރިންނާއެކު އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާސ...

އުރީދޫގެ ހަދިޔާފޮށިން އިނާމު ލިބުނު މީހުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ހަދިޔާފޮށިން އިނާމު ލިބުނު މީހުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި
ނިމިގެން ދިޔަ ރޯދަ މަހު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިން ހަދިޔާފޮށިން އިނާމުތައް ހާސިލްކުރި ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއަ...

އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް ފަށައިފި

އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް ފަށައިފި
އުރީދޫ ނޭޝަންގެ އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހެޑްކުއާޓާސްގައި މިއަދު މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތ...