ވިޔަފާރި

ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި
ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމު ހޮންޑާ ސްކޫޕީ ސައިކަލްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތާ ސައިކަލ...

މެރާކީއިން ކޮފީ ކެޕްސޫލް ލޯންޗުކޮށް، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

މެރާކީއިން ކޮފީ ކެޕްސޫލް ލޯންޗުކޮށް، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްއިން އުފައްދާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޮފީ ކެޕްސޫލް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އަމިއްލައަށް ނެތިފަނާވާ (ކޮމްޕޯސްޓަބަލް) މައުދަނަކުން އުފައްދާފައިވާ ސްޕެޝަލްޓ...

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި އުރީދޫގެ އެމް ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި އުރީދޫގެ އެމް ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
އުރީދޫ އާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ސްޓޯރު ޗެއިން އެސްޓީއޯ އާ ޕާޓްނާވެ، އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް އިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނީ، ރައްކާތ...

އުރީދޫ އިން ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން 100ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް!

އުރީދޫ އިން ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން 100ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް!
ފިޠުރު ޢީދަކީ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން އަދި ގާތްތިމާގެ މީހުނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް އުފާފާޅުކުރާ ދުވަސްވަރެއް ކަމާއެކު މިއަހަރު ގެ ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސ...

މޫލީ އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މޫލީ މާކެޓް ތައާރަފްކޮށްފި

މޫލީ އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މޫލީ މާކެޓް ތައާރަފްކޮށްފި
އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީ އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މޫލީ މާކެޓް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މޫލީ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިމެނޭ މި އާ ކެޓަގަރީ – މޫލީ މާކެޓް ގެ ސަބަބުން ފަސޭހަކަ...