އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް “ރީފް ރައިޑާސް” އަށް

ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސޮނީ ރީފް ރައިޑާސް ޓީމް. — ފޮޓޯ: އުރީދޫ

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ޓީމް “ރީފް ރައިޑާސް” ހޮވިއްޖެ އެވެ.

އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ފުވައްމުލައް އެޑިޝަންގައި 11 ޓީމު ވާދަކުރި އިރު، ރީފް ރައިޑާސް ޓީމުން އެއްވަނަ ހޯދީ 1326.45 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

އިއްޔެ އެ ސިޓީގައި އޮތް މަސް ރޭހުގެ ރަނަރަޕްކަން ހޯދީ 335 ޕޮއިންޓު ހޯދި ޓީމު “ނަގާއި ހާލި” އެވެ. މި ރޭހުގެ ތިން ވަނަ ހޯދީ 175.8 ޕޮއިންޓާ އެކު “މޭރި ބޮލް” ޓީމެވެ.

މަސް ރޭހުގެ އެންމެ ބަރު އަދި އެންމެ ގިނަ މަސް ބޭނި މަސްވެރިޔާ. — ފޮޓޯ: އުރީދޫ

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ބަރު މަސް ބޭނީ ރީފް ރައިޑާސް ޓީމުގެ އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް އެވެ. އޭނާ ވަނީ 8.05 ކިލޯގެ ރޫބީއެއް  ބާނައިފަ އެވެ. އޭނާއަށް މި އަހަރުގެ މަސްރޭހުގެ ގިފްޓް ޕާޓްނަރ ސީގިއަރ ގެ ފަރާތުން ވަނީ އަގުހުރި ގިފްޓް ޕެކެއް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ބަރު މަހުގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ 17 މަސް ބާނައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވުނު މަސްރޭހުގެ އެންމެ މޮޅު ކެޔޮޅު ކެޔޮޅުގެ މަގާމުވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކެޔޮޅަކަށް ހޮވުނީ މޭރި ބޮލް ޓީމުން ސަފާ އަދްނާނު އެވެ.

އުރީދޫ މަސް ރޭހަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސް ރޭހެކެވެ. މި އަހަރުގެ މަސް ރޭހަކީ އުރީދޫން މިހާތަނަށް ބާއްވި އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭހެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ މަސް ރޭސް ހާއްސަކުރީ ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސިޓީއަށެވެ.

އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މި މުބާރާތަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.