ވިޔަފާރި

އުރީދޫގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ސްވީޓް ސަޕްރައިޒެއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ސްވީޓް ސަޕްރައިޒެއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
އުރީދޫގެ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް “މޫލީ” މެދުވެރިކޮށް ސްވީޓް ސަޕްރައިޒްގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން މެދުވެރިކޮށް ކައިރީގައާއި ދުރ...

އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ކިންގްސްޓަންގެ ސްކޫޕީ ސައިކަލުން ޑިސްކައުންޓް

އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ކިންގްސްޓަންގެ ސްކޫޕީ ސައިކަލުން ޑިސްކައުންޓް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ކިންގްސްޓަން މޯލްޑިވްސް އިން ވިއްކާ ސްކޫޕީ ސައިކަލެއް ގަންނަ ނަމަ، ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ އޮފާއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. މި...

ބީއެމްއެލް އިން ކިޔަވާ ލޯނު އަދި އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް %5 އަށް ދަށްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ކިޔަވާ ލޯނު އަދި އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް %5 އަށް ދަށްކޮށްފި
މިއަދުން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ކިޔަވާ ލޯނު އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް 5 އިންސައްތަ އަށް ދަށްކޮށްފިއެވެ...

ބީއެމްއެލް އިން ރަހުނަކާ ނުލާ 1.2 މިލިއަން އާ ހަމަޔަށް ލޯނާއި ފައިނޭންސިން ދޫކުރަނީ

ބީއެމްއެލް އިން ރަހުނަކާ ނުލާ 1.2 މިލިއަން އާ ހަމަޔަށް ލޯނާއި ފައިނޭންސިން ދޫކުރަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެލް) އިން ރަހުނަކާ ނުލާ ދޫކުރާ ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރަހުނަކާ ނުލާ 1.2 މިލިއަނާ ހަމަޔަ...

މާސްޓަ ކާޑާއި ވިސާ ކާޑުން އާރްޓީއެލް ބަހަށް ފައިސާދެއްކޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މާސްޓަ ކާޑާއި ވިސާ ކާޑުން އާރްޓީއެލް ބަހަށް ފައިސާދެއްކޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ވިސާ އަދި މާސްޓަ...