ދޯހާ މެރެތަންއަށް ފޮނުވާ ދެ ކަސްޓަމަރުން އުރީދޫއިން ހޮވައިފި

އުރީދޫގެ ދޯހާ މެރެތަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތާއެކު ގަތަރަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ، އެ ލަކީޑްރޯއިން ހޮވިފައިވަނީ އަފީފް އަބްދުލް ސަމަދާއި މުހައްމަދު އަހްމަދު ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ލަކީޑްރޯއަކީ ސިއްހަތާއި ފިޓްނަސް ކުރިއަރުވުމަށާއި މުޖުތަމައުއާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ އިތުރުން އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު އެކި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ރަމްޒީ ހެއްކެކެވެ.

އަފީފް އަބްދުލް ސަމަދާއި މުހައްމަދު އަހްމަދު ނަސީބުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވާފައިވަނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޫލްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

އެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހު އުރީދޫގެ އެކްޓިވް ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި، ހާފް މެރެތަން ނުވަތަ ފުލް މެރެތަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުމާއި، ދަތުރުކުރުމަށް ސައްހަ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓެއް އޮތުން ހިމެނެއެވެ.

އުރީދޫ ދޯހާ މެރެތަން އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.