ކުޅިވަރު

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު

ރާއްޖެއިން ބުރުނާއީ ބަލިކުރީ ފްރީކިކަކުން ހަމްޕު ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ޖަހައިދިން ރީތި ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ބްރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ބަލިކޮށ...

އޭދަފުށީގެ ނިޝާމް އާއި ފެހެންދޫގެ ބައްކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި

އޭދަފުށީގެ ނިޝާމް އާއި ފެހެންދޫގެ ބައްކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި
މި މަހު ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަށް ނެގި ގައުމީ ސީނިއާ ޓީމުގައި ބ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދެކުޅުންތެރިން ހިމެނިއްޖެ އެވެ. 23 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ޖާގަ ހޯދި ބ....

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި
ކްލަބް އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް، އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ގައ...

ޕެނަލްޓީގައި ހިންނަވަރު އަތުން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި ކަޓައިފި

ޕެނަލްޓީގައި ހިންނަވަރު އަތުން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި ކަޓައިފި
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7-6 އިން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި މުބާރާ...

ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން އޭދަފުއްޓާއި ހިންނަވަރު މިއަދު ނުކުންނަނީ

ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން އޭދަފުއްޓާއި ހިންނަވަރު މިއަދު ނުކުންނަނީ
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން ކްލަބް އޭދަފުއްޓާއި ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިއަދު ނުކުންނާނެ އެވެ. ފަސް ޓީމު ބައިވެރިވި މުބާ...

އޭދަފުއްޓަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް، ނައިފަރު ޗެލްސީ ފައިނަލަށް

އޭދަފުއްޓަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް، ނައިފަރު ޗެލްސީ ފައިނަލަށް
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީ އަތުން 4-0 އިން ކްލަބް އޭދަފުށި ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު...

ފައިނަލުގެ ޖާގައަކަށް އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ޗެލްސީ މިއަދު ނުކުންނަނީ

ފައިނަލުގެ ޖާގައަކަށް އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ޗެލްސީ މިއަދު ނުކުންނަނީ
ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކްލަބް އޭދަފުށި ނުކުންނާނެ އެވެ. މި ދެޓީމު ވާދަކުރާ މ...

ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅެން ނިންމައިފި

ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅެން ނިންމައިފި
އެމްޓީސީސީ ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް އޭދަފުށީގައި ކުޅޭގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ގްރޫ...