މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން، މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މާޅޮހުގައި ބާއްވާ އަތޮޅުވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތުގައި 6 ރަށަކުން 10 ޓީމު ވާދަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެއީ ފިރިހެންޑިވިޝަންގައި ގޮއިދޫ، މާޅޮސް، ކަމަދޫ، އޭދަފުށި، ކެންދޫ އަދި ފުޅަދޫ އެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގައި މިދިޔަ އަހަރު ވާދަކޮށްފައިވަނީ މާޅޮސް، ގޮއިދޫ، ކަމަދޫ އަދި އޭދަފުއްޓެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މެއި މަހުގެ 15 އަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އަންހެންޑިވިޝަންގެ ކުޅުން ޖޫން 10 ގައި ފަށާއިރު ފިރިހެން ޑިވިޝަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 14 ގައެވެ.

ކޮންމެޑިވިޝަނެއްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000ރ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ދައުވަތު މިހާރުވަނީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާފައިކަމަށް މާރެސް އިން ބުންޏެވެ. މިމުބާރާތުގައި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ވާދަކުރެވޭނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަންއަކުން ވެސް އެއްޓީމަކަށެވެ.

      މިއީ މާރެސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރު މާޅޮހުގައި ބާއްވާ 3 ވަނަ ވޮލީމުބާރާތެވެ. މިއަހަރުގެ މާޗްމަހު އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގައި 4 ޓީމެއް ވާދަކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ވައްކަރެވެ. އަދި 4 ޓީމް ވާދަކުރި ރަށުވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 8ބާ އިން ހޯދާފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުފުޅަފި  3-2 ސެޓުން ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ކޮމެންޓް

  1. Maares

    Maares in VolleyBall kurieruvumah thikuraa masaikathah saabas. June adhi July gai Volley Mubaarai beyhvumun atholhu thereyn Maalhohah dhathuru kuraa faraaithakah varah bodethi dhathi thakaai kurimathivey. a e June adhi July a e aanmukoh aajjeyge Moosun Goasve kanduthah gadha dhuvaskolheh.Eyge Sababun rahrashun dhathuru kuraa faraaithakah varah dhathivey.

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.