އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކުރަން ބަދަހި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމި...

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓިސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަސަ...

ކަމަދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން: އާ ހާބަ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ %90 ނިމިއްޖެ

ކަމަދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން:  އާ ހާބަ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ %90 ނިމިއްޖެ
ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ...

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި  ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެމަނިކުފާނާ މިއަދު ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ. އެ ބައްދަލ...

ބީއެމްއެލް އިން ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިން ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިނ...

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ހަަތަރުވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ހަަތަރުވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ހަތަރު ވަނަ ޝިޕްމެންޓް އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަ...

ބ. ދަކަންދޫ ކުއްޔަށް ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ބ. ދަކަންދޫ ކުއްޔަށް ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި
ބ.އަތޮޅުގައި ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާ އަށް ނުދީ ހަމައެކަނި އޮތް ރަށް، ދަކަންދޫ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ބ. އަ...

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅު ތުޅާދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި...