އަތޮޅުތެރެއިން

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއާ ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީން މި މަސައްކަތ...

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 28 ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ހަދި...

ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބަރަހަނާ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސ...

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެެންގޮސްފި

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ބުނީ ކެ...

ދެލައްކަ ރުފިޔާ އާ އެކު ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޑިނާ ނައިޓުން އާ ރެކޯޑެއް!

ދެލައްކަ ރުފިޔާ އާ އެކު ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޑިނާ ނައިޓުން އާ ރެކޯޑެއް!
ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ބޭނުންވާތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ސްކޫލް...

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި

ކަމަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެނެސްފި
ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށް...