އަތޮޅުތެރެއިން

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އަލުން ބީލަމަށް ލައިފި

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން  ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އަލުން ބީލަމަށް ލައިފި
ބ. އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކާ ދުރުގައި އެއް ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ގޮއިދު އާއި ފުޅަދޫ އަދި ފެހެންދޫއަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށްޓަކައި އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން...

ހިލަވެލި ހިފައިގެން ތުޅާދު އަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ހިލަވެލި ހިފައިގެން ތުޅާދު އަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި
ބ. ތުޅާދޫއަށް ހިލަވެލި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް ބ. އިންނަފުށި ފަރަށް އަރައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އިންނަފުށީ ހުޅަނގުފަރާތު ފަރަށް އަރާފައި...

ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި: ރައީސް

ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި: ރައީސް
ބ. ތުޅާދޫ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓް މިހާރު އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހ...

ފެނަކައިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތީ ފެހެންދޫ ގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ފެނަކައިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތީ ފެހެންދޫ ގައި މުޒާހަރާކޮށްފި
ފެނަކައިންކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ބުނެ،ފެހެންދޫގައި ލޯންޗު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ. ބ ފެހެންފޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރ...

ދަރަވަންދޫ ދަނޑުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދަރަވަންދޫ ދަނޑުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމ...