ފޮޓޯ: ކަމަދޫން އަންހެނުންގެ ދަފި ނެގުމާއި މާފަތި ނެށުން

ސެޕްޓެމްބަރު 2، 2017- މި އަހަރުގެ އަޟްހާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ކަމަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ބިލެތްދަފި ނެގުމާއި މާފަށި ނެށުން: ފޮޓޯ ތައް: ޓެޑީ ހުމާމު


ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.