މެލޭޝިއާ އިން އޭދަފުށީ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބ. އޭދަފުށި،.

މެލޭޝިއާގެ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭދަފުށީ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ބައެއް މީޑިޔާ ތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ނިއުމާ އަހްމަދު އެވެ. މިވަގުތު ނިއުމާ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނިއުމާ މިނިވަންކުރަން 8000 ޑޮލަރުދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލާގައި ނިއުމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހު ކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ކޮމެންޓް

  1. Rashu kujjaa

    Zin’maa dhaaruverin zin’maa adhaa kuranee ehnu e…. ladhun boa halaaku vejje….dhnves vazeefaa in vaki kohbala…..naagaabil zin’maa dhaaru veriyaaa….gas kan’daa niumaa…

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.