އާއްޓޭ: ދާއިރާއަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައްވައިގެން

ތަޢާރަފް

ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ މަރުހޫމް އަބްދުލްހަކީމް ހުސެއިން މަނިކުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވާ އަހުމަދު އާރިފް، މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ، އާއްޓޭއަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވުމަށް ފަހު، އޭނާ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގަ އެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ލޮޓަސް ފިހާރަ ނިސްބަތްވަނީ އޭނާއަށެވެ. އާއްޓޭގެ ވިޔަފާރި ތަޖުރިބާ 30 އަހަރަށް ދެމިގެންދެ އެވެ.

ސިޔާސީ ހަޔާތް:

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނު އަހަރު، 2012 އިން ފެށިގެން އާއްޓެ އަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެން، ޕާޓީ އަށް ގިނަ ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އާއްޓެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ އިންތިހާބެވެ.

އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތް:

އާއްޓޭ ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުންނަށް އެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ބޮޑެވެ. އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެއްވަ އެވެ.

މެސެޖް:

އާއްޓެގެ ކެމްޕެއިން ސްލޮގަންއަކީ “ބަދަލެކެ”ވެ. އޭދަފުށީ ދާއިރާ އަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ހުންނެވީ އަތުކުރި އޮޅާލައްވައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރައްވައި، ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ.

ނޯޓް: މިއީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޕަބްލިޝްކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.