އޭދަފުށީ އީދު ޝޯ މިރޭ، ފޯރިގަދަ ވާނެ

މިރޭގެ ޝޯ ގައި ޕާފޯމްކުރާ ފަންނާނުން އޭދަފުށީގައި- އީޓީ ފޮޓޯ | ނައުޝަލް

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އޭދަފުށީގައި މިފަހަރު އީދު ފާހަގަކުރާއިރު، މިރަށަށް އެންމެ ހާއްސަވާނީ މިރޭ މިރޭ ފަށާ މިއުޒިކް ޝޯ އެވެ. މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިން ބައިވެރިކޮށްގެން ޝޯ ފަށާނީ 9:00 ގަ އެވެ.

އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން އީދު ފޯރި ގަދަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މި ޝޯގައި މަޝްހޫރު އެތައް ނެށުންތެރިންނެއް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައްޒަ، ޖާދޫ، ދޮންއަލީ އަދި ޓިކްޓޮކުން މަޝްހޫރުވި އާޝާ އާއި ޝެރާ ހިމެނެ އެވެ.

އީދު ޝޯ ތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ދަ ބިގިނާސް އިން ބުނީ ޝޯއަށް މިހާރު ވަނީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. އަދި މިއީ މިފަހަކަށް އައިސް އީދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެއް ޝޯއަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

“ޝޯއަށް މިވަނީ އެއްކޮށް ތައްޔާރުވެފައި. ފަންނާނުންނަށް ވެސް ވަނީ މިރަށުން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވެސް ކިޔާފައި، އަދި އިތުރު ދެ ޝޯ 14، 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް އޮންނާނެ، އެ ޝޯ ތަކުން ވެސް މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ފެންނާނެ،” ދަ ބިގިނާސް އިން ވާހަކަދެއްކި އޮފިޝަލު ބުންޏެވެ.  

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.