ވޮލްވްސް އާއި ޗަޑްސް އަށް މޮޅެއް

ގޮއިދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވިމެންސް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ވޮލްވްސް އާއި ޗަޑްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗްގައި ލިލީސް އާއި ވާދަކޮށް ވޮލްވްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވީ 4-2 އިންނެވެ. މި މެޗްގައި ވޮލްވްސްގެ 4 ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި އެ ޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 2 ނާޖިޔާ އެވެ. ލިލީސް ގެ 2 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެ ޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 12 އިނާޝާ އަދި ޖޯޒީ ނަންބަރު 7 އީމާން އެވެ.

މިއަދުގެ 2 ވަނަ މެޗްގައި ޑެޒްލާސް އާ ވާދަކޮށް ޗަޑްސް އިން ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު 7-0 ން މެޗްކާމިޔާ ބުކޮށްފައެވެ. ޗަޑްސް އަށް އެ ޓީމުގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 12 ޝައްފަ އަދި ޖޯޒީ ނަންބަރު 8 ޝިރުފާ މިއިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު 3 ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން އިރު، ޖޯޒީ ނަންބަރު 19 ޝާނިޔާ 1 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ

މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުން ތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޖޯޒީ ނަންބަރު 19 ޝާނިޔާ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ވެސް 2 މެޗް ކުޅޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެފް ސީ ޖާޑީސް އާއި ޑެޒްލާސް އެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗްގައި ވާދަކުރަނީ ފެހެންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ވޮލްވްސް ސްޕޯޓް ސްކްލަބެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.