ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މާދަމާ ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެ

މާދަމާ ހިފާ އިރު ކޭތައާ ގުޅިގެން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ކޭތަ ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ޖައްވީ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރާ ދިވެހި ޖަމިއްޔާ، މާސްއިން ބުނި ގޮތުގައި ސުނާމީ ކާރިސާ އަށް 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހު މާލެއަށް އިރުކޭތަ ހިފާނީ ހެނދުނު 7:38 އިން 10:32 އަށެވެ. އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް އެ ވަގުތަށްވުރެ ފަސް މިނެޓް ކުރިން އިރުކޭތަ ހިފާއިރު ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް އިރުކޭތަ ހިފާނީ މާލެއަށް ވުރެ ފަސް މިނެޓް ލަހުން ކަމަށް މާސްއިން ބުނެ އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް، އެ ރަށެއްގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތެއްގައި މާދަމާ ހެނދުނު 8:50 ގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ އާއި މަސްޖިދުލް ބިއްރި (ވިލިނގިލި) އާއި މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ގާސިމް ބިން މުހައްމަދު އާލް ސާނީ (ހުޅުމާލެ ބޮޑު މިސްކިތް) ގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ހަނދުކޭތަ އަށް ފަހު ހާއްސަ ޚުތުބާއެއް ކިޔުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އިރުކޭތަ ހިފަނީ ވަށާ ދަތުރުކުރާ ދުނިޔެ އާއި އިރާ ދޭތެރެއަށް ހަނދު ވަނުމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އަށް އިރުކޭތަ ހިފާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ވެސް އިރުކޭތަ ހިފާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހަރު ކޭތަ ހިފާނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ކަމަށް މާސްއިން ބުނެ އެވެ.


ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.