ތުޅާދޫއަށް ދިޔަ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓީމަށް ހުރަސްއަޅައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓީމެއް މިއަދު ތުޅާދޫން އަށް ދިއުމުން އެރަށު އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއަޅަނީ

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ޕާޓީއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި އަދާލަތު ޕާޓީން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ބ. ތޫޅާދޫ އަށް ދިޔަ އެ ޕާޓީގެ ޓީމަކަށް ބަޔަކު ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ޕާޓީގެ ރައިސް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން މިއަދު މެންދުރެއްހާއިރު ތުޅާދޫއަށް ދިއުމުން އެރަށުގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓީމަށް ހުރަސްއަޅައި ރަށަށް ނޭރުމަށް އިންޒާރުދީ އަދި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެރަށު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު އެރަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ ޕާޓީއަށް ވަނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އަދާލަތު ޕާޓިން ބުންޏެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދަނީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ތާއީދާއި އެ ޕާޓީއަށް ވަންނަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހަޖަމު ނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އެ ޕާޓީގެ އިސް ވެރިންގެ ޓީމެއް އިއްޔެއިން ފެށިގެން މިއަތޮޅުގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

3 ކޮމެންޓް

  1. އިބުރޭ

    ތުޅާދޫ މީހުން ނަކީ އަބަދުވެސް އެފާޑަށް އުޅޭ ބައެއް. މި ކަން އިނގޭނެ އޭދަފުށީގެ މީހުންނަށް. ނުވަދިހައިގެ ކުރީކޮޅު އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވި އިރުވެސް ތުޅާދޫ މީހުން ކުޅެފިތަ؟؟ ތަޅައިގަންނާނެ. އެ ރަށުގައި ވަރަށް ގިނަވާނެ ލޭ ކެކޭ މީހުން.

    ރައްދު
  2. iIbu

    ތުޅާދޫ މީހުންނަކީ ހާދަނާތަހުޒީބުމީހުންއުޅޭރަށެކޭދޯ!!….މަޖިލީސްތެރޭގަ މެންބަރުވެސް އުޅުއްވިގޮތްދޯ …….! ބޯހަލާކު

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.