އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާން ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިމްތިހާން ހޯލަށް ވަންނަނީ:
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިމްތިހާން ހޯލަށް ވަންނަނީ:

 

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މި އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާންގެ ޓެސްޓް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބުނިގޮތުގައި މިއަދު ޓެސްޓް ފަށައިފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔާ ސެކަންޑްރީ ގްރޭޑް ތަކަށެވެ. ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކުގެ ޓެސްޓް ފަށާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

ޕްރައިމަރީ އާއި ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔާ ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ ޓެސްޓް ތަފާތު ދެ ތާރީހެއްގައި ފެށި ނަމަވެސް ޓެސްޓް ނިމޭނީ ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައި ވެސް ނޮވެމްބަރު 7 ގަ އެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތައުލީމީ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން އަހަރު ފަހު އިމްތިހާނަށް ފަހު ރިޕޯޓް ދީ މި އަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށޭނީ ނޮވެމްބަރު 21 ގަ އެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ ޖެނުއަރީ 14 ގަ އެވެ.

އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާން މިއަދު ފެށިއިރު މި އަހަރު އޯ-ލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ކެމްބްރިޖް އިމްތިހާނު ވެސް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. އޯ-ލެވެލް އިމްތިހާން ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު 19 ގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.